Σχετικά με την παύση λογαριασμών Google Ads

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των χρηστών, επομένως, ενέργειες διαφημιζομένων που θέτουν τους χρήστες μας, την Google ή τους συνεργάτες μας σε κίνδυνο ή η μη ολοκλήρωση των απαιτούμενων προγραμμάτων επαλήθευσης μπορούν να οδηγήσουν σε παύση λογαριασμών.

Οι διαφημιζόμενοι των οποίων οι λογαριασμοί τίθενται σε παύση θα λαμβάνουν ειδοποίηση εντός του λογαριασμού. Έχετε υπόψη:

  • Οι λογαριασμοί σε παύση δεν μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις. Ωστόσο, οι διαφημιζόμενοι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε παύση και σε τυχόν συσχετισμένες αναφορές.
  • Οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τον λογαριασμό που έχει τεθεί σε παύση (για παράδειγμα, λογαριασμοί που χρησιμοποιούν τον ίδιο τρόπο πληρωμής) ενδέχεται να τεθούν σε παύση.
  • Οι λογαριασμοί Merchant Center που είναι συνδεδεμένοι με λογαριασμούς Google Ads που έχουν τεθεί σε παύση ενδέχεται να τεθούν σε παύση.
  • Οι νέοι λογαριασμοί που θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ο διαφημιζόμενος ενδέχεται να τεθούν σε παύση.

Γιατί θέτουμε λογαριασμούς σε παύση 

Οι πολιτικές καθώς και οι Όροι και Προϋποθέσεις του Google Ads έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ασφαλούς και θετικής εμπειρίας για τους χρήστες και τους διαφημιζομένους. Οι λογαριασμοί ενδέχεται να τεθούν σε παύση, αν δεν ολοκληρώσουν τα προγράμματα επαλήθευσης που απαιτούνται από τις πολιτικές του Google Ads ή εάν απαιτείται έρευνα, για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν παραβάσεις αυτών των πολιτικών ή των Όρων και Προϋποθέσεων. Δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.  


Ανάπτυξη όλων   Σύμπτυξη όλων Παύση λόγω μη ολοκλήρωσης της επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου

Οι διαφημιζόμενοι που απαιτείται να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου θα λάβουν ειδοποίηση εντός του λογαριασμού και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε παύση αν δεν ολοκληρώσετε το πρόγραμμα επαλήθευσης για έναν από τους παρακάτω λόγους.

Αποτυχία ολοκλήρωσης επαλήθευσης εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου

Ο λογαριασμός σας θα τεθεί σε παύση, αν δεν υποβάλετε τεκμηρίωση εντός της περιόδου ειδοποίησης 30 ημερών ή αν δεν ολοκληρώσετε την επαλήθευση εντός 30 ημερών.

Αν έχετε ήδη υποβάλει τεκμηρίωση ή αν έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου, η παύση του λογαριασμού σας θα αναιρεθεί μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησής σας από την Google και ο λογαριασμός σας επαληθευτεί με επιτυχία.

Αν δεν έχετε υποβάλει τεκμηρίωση, εκκινήστε ξανά το πρόγραμμα επαλήθευσης μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε στην ειδοποίηση που λάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην πολιτική μας μπορείτε να βρείτε τις απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα μπορείτε να προβάλλετε διαφημίσεις.

Πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης

Αν προσπαθήσετε πάρα πολλές φορές ανεπιτυχώς να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα επαλήθευσης, ο λογαριασμός σας θα τεθεί σε παύση. Στην πολιτική μας μπορείτε να βρείτε τις απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου.

Αν πιστεύετε ότι πρόκειται για κάποιο σφάλμα ή αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανεξέταση της απόφασης. Ο έλεγχος των περισσότερων αιτημάτων επανεξέτασης γίνεται εντός 5-7 εργάσιμων ημερών, αν και για ορισμένα αιτήματα ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, αν απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος.

Παύση λόγω επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Οι διαφημιζόμενοι από τους οποίους απαιτείται να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θα λαμβάνουν ειδοποίηση εντός του λογαριασμού και ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο λογαριασμός σας μπορεί να τεθεί σε παύση, αν το επιχειρηματικό μοντέλο του διαφημιζομένου δεν είναι σαφές και υποψιαστούμε ότι οι διαφημίσεις ή οι επιχειρηματικές πρακτικές ενδέχεται να προκαλέσουν σωματική ή χρηματική βλάβη στους χρήστες. Μόλις συμπληρωθεί η φόρμα επαλήθευσης, ελεγχθεί από την Google και κριθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις του προγράμματος επαλήθευσης, ο διαφημιζόμενος θα μπορεί να συνεχίσει την προβολή διαφημίσεων, εφόσον συμμορφώνεται με τις πολιτικές του Google Ads.

Προσωρινή παύση για έρευνα λογαριασμού
Ενδέχεται να θέσουμε προσωρινά σε παύση και να περιορίσουμε τις δαπάνες διαφήμισης στους λογαριασμούς Google Ads, για να μπορέσουμε να διεξαγάγουμε έρευνα, αν εντοπίσουμε συμπεριφορά διαφημιζομένου που ενδέχεται να αποτελεί κίνδυνο για τους χρήστες μας, την Google ή τους συνεργάτες μας. Αφού διαπιστώσουμε ότι ο λογαριασμός είναι ασφαλής, ο διαφημιζόμενος θα μπορεί να προβάλλει διαφημίσεις.

Πώς να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων

Αν ο λογαριασμός σας τέθηκε σε παύση και δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού