Thay đổi đối với Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc (tháng 4 năm 2020)

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Vào tháng 4 năm 2020, Google đã cập nhật Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc dành cho Hoa Kỳ và Canada để cho phép các nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa có chứng nhận quảng cáo các dịch vụ hiệu thuốc trực tuyến. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ y tế từ xa có chứng nhận LegitScript có thể đăng ký quảng cáo liên quan đến y tế. Đơn đăng ký của họ sẽ được chấp thuận ngay lập tức.

Hoa Kỳ

Sản phẩm Được phép?
Hiệu thuốc trực tuyến

Green checkmark, allowed Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép hiệu thuốc trực tuyến nếu những hiệu thuốc này có chứng nhận của một trong các tổ chức bên dưới:

Chương trình giám sát và chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe LegitScript

  • Giấy chứng nhận hiệu thuốc trên Internet – Dành cho các trang web nhận cấp lại thuốc theo toa, chuyển giao toa thuốc hoặc toa thuốc mới; hoặc các hiệu thuốc cấp thuốc qua dịch vụ đặt hàng bưu điện hoặc một số hình thức dịch vụ đặt hàng từ xa khác.
  • Chứng nhận dịch vụ y tế từ xa – Dành cho các trang web cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua mạng và hỗ trợ kê đơn thuốc.

Hiệp hội dược phẩm quốc gia (NABP)

  • VIPPS – Dành cho các hiệu thuốc có đầy đủ chức năng trực tuyến, bao gồm cả việc bán (hoặc hỗ trợ việc bán) thuốc theo toa hoặc nhận các đơn đặt hàng thuốc theo toa mới thông qua trang web của họ.
  • Chương trình trang web được xác minh .pharmacy – Các trang web có miền cấp cao nhất ".pharmacy" dành cho các hiệu thuốc có chức năng trực tuyến đầy đủ hoặc giới hạn, bao gồm cả việc bán (hoặc hỗ trợ việc bán) thuốc theo toa hoặc dịch vụ, nhận các đơn đặt hàng thuốc theo toa mới thông qua trang web của họ, và cấp lại hoặc chuyển giao thuốc theo toa.

Bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc đăng ký xin cấp giấy chứng nhận LegitScript hoặc giấy chứng nhận NABP. Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách áp dụng ở trên.

Dịch vụ cai nghiện

Green checkmark, allowed Được phép nhưng có giới hạn

Để quảng cáo các dịch vụ cai nghiện, phục hồi cho người nghiện rượu và ma túy, bạn phải được chứng nhận là một nhà cung cấp dịch vụ cai nghiện theo Chương trình cấp giấy chứng nhận LegitScript.

Giới thiệu về Giấy chứng nhận LegitScript: Không phải tất cả các dịch vụ cai nghiện rượu và ma túy đều đủ điều kiện nhận Giấy chứng nhận LegitScript. Các công ty không đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận sẽ không được phép quảng cáo các dịch vụ cai nghiện rượu và ma túy trên Google. LegitScript tính phí xử lý và giám sát đối với những người nộp đơn, nhưng có thể miễn phí trong một số trường hợp nhất định. Bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận LegitScript

Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách áp dụng ở trên.

Canada

Sản phẩm Được phép?
Hiệu thuốc trực tuyến

Green checkmark, allowed Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép hiệu thuốc trực tuyến nếu những hiệu thuốc này có chứng nhận của một trong các tổ chức bên dưới:

Chương trình giám sát và chứng nhận nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe LegitScript

  • Giấy chứng nhận hiệu thuốc trên Internet – Dành cho các trang web nhận cấp lại thuốc theo toa, chuyển giao toa thuốc hoặc toa thuốc mới; hoặc các hiệu thuốc cấp thuốc qua dịch vụ đặt hàng bưu điện hoặc một số hình thức dịch vụ đặt hàng từ xa khác.
  • Chứng nhận dịch vụ y tế từ xa – Dành cho các trang web cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe qua mạng và hỗ trợ kê đơn thuốc.

Hiệp hội dược phẩm quốc gia (NABP)

  • VIPPS – Dành cho các hiệu thuốc có đầy đủ chức năng trực tuyến, bao gồm cả việc bán (hoặc hỗ trợ việc bán) thuốc theo toa hoặc nhận các đơn đặt hàng thuốc theo toa mới thông qua trang web của họ.
  • Chương trình trang web được xác minh .pharmacy – Các trang web có miền cấp cao nhất ".pharmacy" dành cho các hiệu thuốc có chức năng trực tuyến đầy đủ hoặc giới hạn, bao gồm cả việc bán (hoặc hỗ trợ việc bán) thuốc theo toa hoặc dịch vụ, nhận các đơn đặt hàng thuốc theo toa mới thông qua trang web của họ, và cấp lại hoặc chuyển giao thuốc theo toa.
Bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc đăng ký xin cấp giấy chứng nhận LegitScript hoặc giấy chứng nhận NABP. Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận. Xem cách áp dụng ở trên.

(Đăng vào tháng 4 năm 2020) 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false