Thay đổi đối với chương trình xác minh hoạt động kinh doanh (tháng 6 năm 2020)

 

Vào tháng 6, Google sẽ cập nhật các yêu cầu đối với chương trình Xác minh hoạt động kinh doanh. Chúng tôi sẽ thông báo cho những nhà quảng cáo buộc phải hoàn thành chương trình này và họ có 21 ngày để gửi biểu mẫu xác minh, thay vì 30 ngày. Nếu không hoàn thành đầy đủ chương trình xác minh này, tài khoản của nhà quảng cáo sẽ bị tạm ngưng và nhà quảng cáo sẽ nhận được thông báo trước 7 ngày.

Các nhà quảng cáo có tài khoản bị tạm ngưng do vi phạm chính sách của Google Ads cũng có thể phải xác minh hoạt động kinh doanh trong quy trình xử lý khiếu nại và bồi thường quyết định tạm ngưng tài khoản.

 

(Đăng vào tháng 5 năm 2020)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?