Ενημέρωση για το πρόγραμμα επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Ιούνιος 2020)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Τον Ιούνιο η Google θα ενημερώσει τις απαιτήσεις για το πρόγραμμα επαλήθευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι διαφημιζόμενοι που απαιτείται να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα ειδοποιηθούν και θα έχουν στη διάθεσή τους 21 ημέρες (αντί για 30 ημέρες), για να υποβάλουν τη φόρμα επαλήθευσης. Σε περίπτωση αποτυχίας πλήρους ολοκλήρωσης του προγράμματος επαλήθευσης, ο λογαριασμός θα ανασταλεί με περίοδο ειδοποίησης 7 ημερών που θα λάβει ο διαφημιζόμενος.

Μπορεί να ζητηθεί από τους διαφημιζόμενους με λογαριασμούς που τέθηκαν σε αναστολή λόγω παράβασης των πολιτικών του Google Ads να υποβληθούν στην επαλήθευση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των αιτημάτων επανεξέτασης αναστολής λογαριασμού και της διαδικασίας αποκατάστασης.

 

(Δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2020)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού