Uppdatering av policyn för politiskt innehåll (juni 2020)

 

Från den 1 juni till den 27 september 2020får annonsörer inte visa annonser som innehåller information relaterad till en debatt av allmänt intresse i Frankrike och Frankrikes utomeuropeiska områden. Denna tillfälliga policy tillämpas vid tiden för det franska valet. Om datumet för det planerade valet ändras, ändrar vi perioden för tillämpningen av vår policy därefter. Meddelanden skickas till berörda annonsörer. Sidan Policy för politiskt innehåll uppdateras den 31 maj 2020.

(Upplagt i april 2020)
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?