Актуализация на правилата за политическото съдържание (юни 2020 г.)

 

От 1 юни до 27 септември 2020 г. на рекламодателите не се разрешава да показват реклами във Франция и управляваните от Франция територии, включващи информационно съдържание, свързано с дебат от общ интерес. Тези временни правила зависят от времето на провеждане на изборите за сенат на Франция. В случай че изборите бъдат пренасрочени, ще коригираме периода на прилагане на правилата в съответствие с това. До засегнатите рекламодатели ще бъдат изпратени известия. Страницата Правила за политическото съдържание ще се актуализира на 31 май 2020 г.

(Публикувано през април 2020 г.)
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?