Vanlige spørsmål om bekreftelse av annonsørers identitet og bekjentgjørelser i annonser

Om bekreftelse av annonsøridentitet

Hvorfor implementerer Google dette programmet?

Målet med denne endringen er å øke tilliten til økosystemet for annonser ved å gi brukerne mer informasjon om hvem annonsørene faktisk er. Med identitetsbekreftelse får vi bekreftet – gjennom et program vi gjennomfører gradvis – navnet på annonsørene våre og landene de er hjemmehørende i. Dette er et ledd i arbeidet med å øke åpenheten og gi brukerne flere valg og større kontroll.

Hvem må fullføre bekreftelsen av annonsøridentitet?

Annonsører som er pålagt å bekrefte identiteten sin, blir varslet om dette både per e-post og i kontoen sin. Vi kommer til å prioritere annonsører som markedsfører produkter eller tjenester, informativt, veiledende eller pedagogisk innhold eller innhold forbundet med regulerte bransjer.

Du finner mer informasjon om dette her.

Hvor lang tid tar det å få bekreftet identitet som annonsør?

Dette avhenger av kontokonfigureringen og om du kjører annonser for andre eller ikke. Programmet tar vanligvis tre–fem virkedager for annonsører som fullfører bekreftelsen selv. For byråer som fullfører bekreftelsen på vegne av annonsører, består prosessen av to trinn. Hvert trinn – innbefattet gjennomgang og godkjenning – tar tre–fem virkedager.

Du finner mer informasjon om de obligatoriske trinnene her.

Hvordan fullfører jeg bekreftelsen av annonsøridentitet?

Denne bekreftelsen må du bare gjennomføre dersom Google sender deg et e-postvarsel om det. Fremgangsmåten for å fullføre identitetsbekreftelsen kan variere fra én Google Ads-konto til en annen. Den aktuelle fremgangsmåten er avhengig av kontoen og strukturen i den, faktureringsoppsettet og om annonsøren annonserer på vegne av organisasjoner eller enkeltpersoner. 

Følg veiledningen i e-posten og varselet i kontoen. Du finner mer informasjon om de obligatoriske trinnene her.

Kan jeg velge å ikke bekrefte identiteten min som annonsør?

Hvis du har mottatt en e-post der vi ber deg om å bekrefte identiteten din, må du fullføre programmet for bekreftelse av annonsøridentitet. Hvis du ikke starter programmet innen 30 dager, sperrer vi kontoen din midlertidig.

Er det noen krav knyttet til Annonsørnavn-feltet?

Annonsørnavnet må være det juridiske navnet ditt og samsvare med navnet på registreringsdokumentasjonen du sender inn, eller – hvis du er en enkeltperson – den gyldige legitimasjonen du sender inn. Handelsnavn eller merke- eller produktnavn som ikke er juridiske navn, tillater vi ikke. Vi kjører for øyeblikket et betaprogram for annonsører som har månedlig fakturering, og disse har lov til å bruke navnet på varemerket sitt. Du finner flere krav her.

Hva må jeg sende inn for å få bekreftet annonsøridentitet?

Hvis du representerer en organisasjon, må du sende inn offisiell dokumentasjon hvor det juridiske navnet ditt og adressen din fremgår. I tillegg må administratoren av den aktuelle betalingsprofilen sende inn gyldig legitimasjon. Hvis du er en enkeltperson, trenger du bare å sende inn gyldig legitimasjon. Dokumentene vi godtar i de ulike landene, står oppført her

Annonsører med månedlig fakturering må oppfylle andre krav, og de finner du her.

Hvem kan anses som «autorisert representant»?

En autorisert representant er en person som er autorisert av annonsøren til å kjøre annonsekampanjer på Google, og som har tilgang til Google Ads-kontoen eller betalingsprofilen som betaler for annonsene. For byråer som representerer en annonsør, kan dette være en person i det aktuelle byrået. Byråer må sende inn de nødvendige dokumentene på vegne av annonsøren. Administratoren for betalingsprofilen må fremlegge gyldig legitimasjon som en del av bekreftelsesprogrammet (merk deg at dette ikke kreves for annonsører med månedlig fakturering).

Jeg er et byrå – hvordan får jeg det bekreftet?

Du må fullføre bekreftelsen på vegne av annonsørene du representerer. Det betyr at du må oppgi kundens navn i Annonsørnavn-feltet, og kundens navn og adresse må fremgå i all offisiell dokumentasjon. Hvis du representerer flere annonsører, må du fullføre bekreftelsesprosessen for hver enkelt annonsør.

Her finner du en veiledning til hvordan du kan fullføre bekreftelsen som byrå.

Jeg har allerede fullført identitetsbekreftelsen. Hvorfor blir jeg bedt om å fullføre den på nytt?

Alle Google Ads-kontoer må bekreftes separat. Du blir bedt om å bekrefte hver av kontoene dine gradvis etter som Google utvider programmet. I tillegg kan du bli bedt om å gjennomføre bekreftelsen på nytt med jevne mellomrom.

Kan jeg frivillig gjennomføre bekreftelsen av annonsøridentitet?

Inntil videre finnes det ingen funksjonalitet for frivillig bekreftelse. Vi varsler annonsører hvis og når denne funksjonen blir tilgjengelig. Du må bare søke om bekreftelse i forbindelse med Google Ads-kontoen som er oppgitt i e-postvarselet.

Kan jeg bekrefte alle Google Ads-kontoene mine samtidig?

Nei, slik funksjonalitet er foreløpig ikke tilgjengelig. Fullfør identitetsbekreftelsen for hver Google Ads-konto separat, som oppgitt i e-postvarselet.

Annonsene mine vises ikke. Hva gjør jeg?

Hvis du ikke sender inn dokumentasjon på identitet innen 30 dager, sperrer vi kontoen din midlertidig. Om du ikke får fullført programmet innen 30 dager etter at du sendte inn dokumentasjonen, sperrer vi kontoen din midlertidig. Det kan vises annonser fra kontoen igjen så fort identitetsbekreftelsen er fullført.Fullfør bekreftelsen av identitet ved å følge veiledningen i varslene du mottar.

Om bekjentgjørelser i annonser

Hva er bekjentgjørelser i annonser?

Bekjentgjørelser i annonser viser brukerne mer informasjon om den aktuelle annonsøren, deriblant navn og sted.

Hvorfor legger Google til nye bekjentgjørelser i annonser?

Som en del av Googles løpende innsats for å innføre mer åpenhet overfor brukerne og holde på tilliten deres til oss som annonseleverandør, skal vi gi brukerne mer informasjon om annonsørene våre. Du kan finne mer informasjon om dette her.

Hvor henter Google informasjon som vises i bekjentgjørelsene i annonser?

Den aktuelle annonsørens bosted og juridiske navn hentes fra bekreftende dokumentasjon som ble sendt inn av enkeltpersonen, organisasjonen eller representanten for organisasjonen – og gjennomgått av Google – som en del av programmet for annonsørbekreftelse. Hvis en annonsør ikke får fullført bekreftelsesprosessen, slutter Google å vise annonsene fra denne parten.

Hva slags informasjon deler Google i bekjentgjørelsene?

Hvis du er annonsør og har fått bekreftet annonsøridentiteten din, vises annonsørnavnet og bostedet ditt i bekjentgjørelsene i annonsene dine. Hvis du derimot er annonsør et sted der vi foreløpig ikke støtter bekreftelse, er det bare bostedet ditt som vises.

Kommer Google til å videreformidle annen informasjon?

Som et ledd i Googles kontinuerlige arbeid for åpenhet kan vi gjøre informasjon om Google Ads- eller DV360-kontoene dine samt annonsekampanjene dine offentlig tilgjengelig, slik det er beskrevet i retningslinjene våre for annonsøridentitet.

Hvem kan se bekjentgjørelsene i annonsene, og hvor finner jeg dem?

Alle brukere kan se denne informasjonen hvis de klikker på «Hvorfor vises denne annonsen?». Du kan finne mer informasjon om hvordan bekjentgjørelsene blir seende ut i ulike annonseformater, ved å gå hit

Vises bekjentgjørelsene i alle annonsene jeg kjører?

Hvis du har gjennomført prosessen og fått bekreftet annonsøridentitet eller sendt inn tilleggsinformasjon om identiteten din (se ovenfor), kan det vises bekjentgjørelser i alle annonsene dine. Du finner mer informasjon om dette her

Blir annonsene mine seende annerledes ut på grunn av bekjentgjørelsene?

Nei, alle annonser vises på samme måte som før. Brukere må klikke på «Hvorfor vises denne annonsen?»-knappen for å komme til selve bekjentgjørelsen.

Har bekjentgjørelsene noe å si for hvordan annonsene mine blir vist?

Nei, bekjentgjørelser påvirker ikke selve annonseleveringen. 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?