Nội dung cập nhật đối với Chính sách sản phẩm và dịch vụ tài chính (tháng 12 năm 2019)

 

Vào tháng 12 năm 2019, Google đã cập nhật Chính sách sản phẩm và dịch vụ tài chính để cho phép quảng cáo Hợp đồng chênh lệch, giao dịch ngoại hối giao ngay ở Canada, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ngoài ra, các trang web tổng hợp do Cơ quan quản lý tài chính cấp phép có thể đăng ký xin cấp giấy chứng nhận ở Vương quốc Anh.

Các nhà quảng cáo cung cấp Hợp đồng chênh lệch hoặc giao dịch ngoại hối giao ngay bắt buộc phải được Google chứng nhận trước khi có thể quảng cáo thông qua Google Ads.

Để được Google chứng nhận, nhà quảng cáo sẽ cần:

  • Được cấp phép bởi cơ quan dịch vụ tài chính có liên quan tại (các) quốc gia mà nhà quảng cáo nhắm mục tiêu đến
  • Đảm bảo quảng cáo và trang đích của quảng cáo tuân thủ tất cả các chính sách của Google Ads; và
  • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý có liên quan, bao gồm cả những yêu cầu liên quan đến các sản phẩm đầu cơ tài chính phức tạp

Kể từ ngày 5 tháng 12 năm 2019 (thời điểm Google xuất bản biểu mẫu đăng ký), các nhà quảng cáo có thể yêu cầu Google cấp giấy chứng nhận.

Chính sách này áp dụng trên toàn cầu cho tất cả các tài khoản quảng cáo những sản phẩm tài chính này. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy đọc bài viết Giới thiệu về giấy chứng nhận sản phẩm tài chính bị hạn chế.

(Đăng vào tháng 12 năm 2019)

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?