Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (december 2019)

 

V decembri 2019 Google aktualizuje pravidlá pre finančné produkty a služby a povolí reklamy na rozdielové zmluvy a transakcie rolling spot forex v Kanade, Turecku a Spojených arabských emirátoch. Okrem toho môžu agregátori licencovaní Úradom pre finančný dozor (Financial Conduct Authority, FCA) požiadať o certifikáciu v Spojenom kráľovstve.

Inzerenti ponúkajúci rozdielové zmluvy a transakcie rolling spot forex budú musieť pred inzerovaním v službe Google Ads získať certifikáciu od Googlu.

Inzerenti, ktorí chcú získať certifikáciu od Googlu, budú musieť vykonať nasledujúce kroky:

  • získať licenciu od príslušného úradu pre finančné služby v krajinách, na ktoré zacieľujú svoje reklamy;
  • zaistiť, aby ich reklamy a vstupné stránky boli v súlade so všetkými pravidlami služby Google Ads;
  • splniť príslušné právne podmienky vrátane podmienok týkajúcich sa komplexných špekulatívnych finančných produktov.

Inzerenti budú môcť požiadať Google o certifikáciu od 5. decembra 2019, keď bude zverejnený formulár žiadosti.

Tieto pravidlá sa budú vzťahovať globálne na všetky účty, ktoré inzerujú tieto finančné produkty. Viac podrobností nájdete v článku Certifikácia na inzerovanie obmedzených finančných produktov.

(Uverejnené v decembri 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?