Актуализиране на правилата за финансови продукти и услуги (декември 2019 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

 

През декември 2019 г. Google актуализира правилата за финансови продукти и услуги, така че да позволи рекламирането на договори за разлика и подвижни спот договори на пазара Форекс в Канада, Турция и Обединените арабски емирства. Освен това лицензираните от Службата за финансов надзор (FCA) агрегатори могат да кандидатстват за сертифициране в Обединеното кралство.

Рекламодателите, предлагащи договори за разлика или подвижни спот договори на пазара Форекс ще трябва да бъдат сертифицирани от Google, преди да могат да рекламират посредством Google Ads.

За да бъдат сертифицирани от Google, рекламодателите трябва:

  • Да бъдат лицензирани от съответния орган за финансови услуги в държавата или държавите, към които насочват.
  • Да осигурят спазване на всички правила на Google Ads за рекламите си и целевите си страници.
  • Да спазват съответните законови изисквания, включително тези, свързани със сложни спекулативни финансови продукти.

Рекламодателите могат да заявят сертифициране от Google от 5 декември 2019 г., когато бъде публикуван формулярът за кандидатстване.

Тези правила ще се прилагат глобално, за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти.

(Публикувано през декември 2019 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню