Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (november 2019)

V decembri spoločnosť Google aktualizuje pravidlá pre politický obsah a na platformách Google zakáže politické reklamy v Singapure.

Politické reklamy v Singapure sú reklamy, ktoré:

  • propagujú záujmy politickej strany alebo inej skupiny osôb organizovanej v Singapure na politické ciele;
  • ovplyvňujú alebo sa snažia ovplyvniť výsledok prezidentských volieb, parlamentných volieb, doplňujúcich parlamentných volieb alebo referenda;
  • ovplyvňujú alebo sa snažia ovplyvniť názor verejnosti na záležitosť, ktorá je v Singapure vecou verejného záujmu alebo verejného sporu, pričom medzi hlavné príklady patria záležitosti týkajúce sa rasy či náboženstva; alebo
  • presadzujú alebo sa snažia presadiť čiastočné alebo celkové zmeny zákonov v Singapure či inak ovplyvňujú alebo sa snažia ovplyvniť legislatívny proces alebo jeho výsledok v Singapure.

Spoločnosť Google začne túto aktualizáciu pravidiel presadzovať od 2. decembra 2019. Dotknutým inzerentom budú zaslané upozornenia.

Uverejnené v novembri 2019

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?