Poliitilise sisu eeskirjade värskendus (november 2019)

Google värskendab detsembris poliitilise sisu eeskirju, et keelata Singapuris Google'i platvormidel poliitreklaamide esitamine.

Singapuris peetakse poliitreklaamideks reklaame, mis vastavad järgmistele kriteeriumitele:

  • reklaamivad erakonna või mõne muu Singapuri poliitrühmituse huve;
  • mõjutavad või püüavad mõjutada presidendivalimiste, parlamendiliikmete üldvalimiste, parlamendiliikmete järelvalimiste või referendumi tulemusi;
  • mõjutavad või püüavad mõjutada Singapuris avaliku huvi all olevate teemade või avalikku poleemikat tekitavate teemade kohta käivat avalikku arvamust (peamisteks näideteks on rassi või religiooniga seotud küsimused); või
  • toovad esile või püüavad tuua esile kogu Singapuri või selle piirkonda puudutavaid seadusemuudatusi, või mõjutavad või püüavad mõjutada Singapuri õigusloome protsessi või tulemusi.

Google alustab selle eeskirjade värskenduse jõustamist 2. detsembril 2019. Märguanded saadetakse nendele reklaamijatele, keda see puudutab.

(Postitatud 2019. aasta novembris)

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?