Актуализация на правилата за политическо съдържание (октомври 2019 г.)

Google ще актуализира правилата за политическо съдържание, за да забрани предизборно рекламиране в Тайван.

От 15 ноември 2019 г. до 17 януари 2020 г. в платформите на Google в Тайван няма да бъдат разрешени предизборни реклами. Предизборните реклами в Тайван са такива, които представят политическа партия или лице, понастоящем избрано или кандидатстващо за избираемия пост на президент, вицепрезидент или член на законодателния Юан.

До засегнатите рекламодатели ще бъдат изпратени известия във връзка с тази актуализация на правилата.

(Публикувано през октомври 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?