Aktualizace zásad týkajících se politického obsahu (říjen 2019)

V říjnu Google aktualizuje zásady týkající se politického obsahu pro volební reklamy v Indii. Dojde k této změně:

  • Volební reklamy v Indii jsou takové reklamy, ve kterých vystupuje politická strana, politický kandidát nebo současný poslanec dolní komory parlamentu či legislativního shromáždění, popř. jakékoli reklamy zobrazované politickou stranou, politickým kandidátem nebo současným poslancem dolní komory parlamentu či legislativního shromáždění.

Volební reklamy mohou v Indii zobrazovat pouze inzerenti, kteří byli Googlem ověřeni. Dosud neověření inzerenti musí proces ověření zahájit, ještě než začnou volební reklamy v Indii zobrazovat. Inzerenti musí také pro každou reklamu předložit platný předběžný certifikát vystavený Indickou volební komisí (ECI) nebo subjektem, který je ECI pověřen.

V rámci této aktualizace zásad mohou inzerenti žádat o ověření a předkládat předběžné certifikáty od 9. října 2019. Aktualizované zásady začne společnost Google vymáhat počínaje 15. říjnem 2019. Další informace o ověřování kvůli volební inzerci v Indii.

(Publikováno v říjnu 2019)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?