Актуализация на правилата за политическо съдържание (октомври 2019 г.)

През октомври Google ще актуализира правилата за политическо съдържание за предизборно рекламиране в Индия, както следва:

  • В Индия предизборните реклами са реклами, които представят или са пускани от политически партии, политически кандидати или настоящи членове на Лок Сабха или Видхан Сабха.

Предизборни реклами може да се показват в Индия само ако рекламодателят е потвърден от Google. Рекламодателите, които все още не са потвърдени, трябва да стартират процеса на потвърждаване, преди да показват каквито и да било предизборни реклами в Индия. Освен това за всяка реклама рекламодателите трябва да изпратят валиден предварителен сертификат, издаден от Предизборната комисия на Индия (ECI) или от друг упълномощен от ECI орган.

С оглед на тази промяна на правилата рекламодателите ще могат да кандидатстват за потвърждаване и да изпращат предварителните си рекламни сертификати от 9 октомври 2019 г. Google ще започне да прилага тази актуализация на правилата на 15 октомври 2019 г. Научете повече за потвърждаването за предизборно рекламиране в Индия.

(Публикувано през октомври 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?