Giới thiệu về giấy chứng nhận dịch vụ quản lý nợ

Các nhà quảng cáo quảng bá dịch vụ quản lý nợ (các gói quản lý và xử lý nợ) được phép quảng cáo thông qua Google Ads ở một số quốc gia, nhưng phải được Google chứng nhận.

Việc chứng nhận này là bắt buộc đối với tất cả các phần mở rộng và định dạng quảng cáo.

Bạn có thể tìm thấy đơn đăng ký xin cấp giấy chứng nhận cho các dịch vụ quản lý nợ tại đây.

Úc
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này được ủy quyền thích hợp. Ví dụ: nhà quảng cáo và nhà cung cấp đó là đơn vị quản lý thỏa thuận nợ đã đăng ký với Cơ quan an ninh tài chính Úc (Australian Financial Security Authority) hoặc có giấy phép tín dụng của Úc.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Brazil
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là tổ chức tài chính đã đăng ký với Ngân hàng Trung ương Brazil.

 Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Canada
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là Người quản lý thanh lý tài sản phá sản (LIT) được cấp phép đã đăng ký với Văn phòng giám sát viên xử lý phá sản (OSB).

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Nhật Bản
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là luật sư được cấp phép (bengoshi) hoặc chuyên viên tư vấn pháp lý được chứng nhận (shiho-shoshi).

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Nam Phi
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là chuyên viên tư vấn quản lý nợ đã đăng ký với Cơ quan tín dụng quốc gia.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Hàn Quốc
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là luật sư hoặc công ty luật được cấp phép hành nghề tại Hàn Quốc.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Tây Ban Nha
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là người dàn xếp phá sản đã đăng ký với Bộ Tư pháp.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Vương quốc Anh
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này được ủy quyền thích hợp. Tức là nhà quảng cáo và nhà cung cấp đó là (1) chuyên viên thanh lý tài sản phá sản được cấp phép thuộc quyền quản lý của một Tổ chức nghề nghiệp được công nhận hoặc (2) được Cơ quan quản lý tài chính ủy quyền thực hiện điều chỉnh nợ, tư vấn nợ và giữ tiền của khách hàng.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Hoa Kỳ
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google chỉ cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ nếu nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là công ty tư vấn tín dụng và ngân sách phi lợi nhuận được phê duyệt theo Mục 111, tiêu mục 11 của Bộ luật Hoa Kỳ hoặc hiệp hội phi lợi nhuận quốc gia đại diện cho các công ty tư vấn tín dụng phi lợi nhuận.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?