Giới thiệu về giấy chứng nhận dịch vụ quản lý nợ

Google cung cấp bản dịch cho các bài viết trong Trung tâm trợ giúp, nhưng các bản dịch đó không nhằm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Những nhà quảng cáo quảng bá dịch vụ quản lý nợ (các chương trình quản lý và xử lý nợ) được phép quảng cáo thông qua Google Ads ở một số quốc gia, nhưng phải được Google chứng nhận.

Họ bắt buộc phải có chứng nhận này đối với tất cả các định dạng và thành phần.

Điền vào Đơn xin cấp giấy chứng nhận về dịch vụ quản lý nợ trên Google Ads.

Úc
Sản phẩm Được phép? Chi tiết
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này được ủy quyền thích hợp; tức là nhà quảng cáo và nhà cung cấp đó là đơn vị quản lý thỏa thuận nợ đã đăng ký với Cơ quan an ninh tài chính Úc (Australian Financial Security Authority) hoặc có giấy phép tín dụng của Úc.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Brazil
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là tổ chức tài chính đã đăng ký với Ngân hàng Trung ương Brazil.

 Nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Canada
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là Người quản lý thanh lý tài sản phá sản (LIT) được cấp phép đã đăng ký với Văn phòng giám sát viên xử lý phá sản (OSB).

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Đức
Sản phẩm Được phép? Thông tin
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google chỉ cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ nếu nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là luật sư được cấp phép (Rechtsanwalt/Rechtsanwältin), công chứng viên được bổ nhiệm (Notar/Notarin), cố vấn thuế được bổ nhiệm (Steuerberater/Steuerberaterin), hoặc kế toán viên công chứng được bổ nhiệm (Wirtschaftsprüfer/Wirtschaftprüferin).

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Nhật Bản
Sản phẩm Được phép? Chi tiết
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là luật sư được cấp phép (bengoshi) hoặc chuyên viên tư vấn pháp lý được chứng nhận (shiho-shoshi).

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Nam Phi
Sản phẩm Được phép? Chi tiết
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là chuyên viên tư vấn quản lý nợ đã đăng ký với Cơ quan tín dụng quốc gia.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Hàn Quốc
Sản phẩm Được phép? Chi tiết
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là luật sư hoặc công ty luật được cấp phép hành nghề tại Hàn Quốc.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Tây Ban Nha
Sản phẩm Được phép? Chi tiết
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ, miễn là nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là người dàn xếp phá sản đã đăng ký với Bộ Tư pháp.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Vương quốc Anh
Sản phẩm Được phép? Chi tiết
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn Vui lòng tham khảo Chính sách về dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh.
Hoa Kỳ
Sản phẩm Được phép? Chi tiết
Dịch vụ quản lý nợ Được phép nhưng có giới hạn

Google chỉ cho phép quảng cáo quảng bá các dịch vụ quản lý nợ nếu nhà quảng cáo và nhà cung cấp các dịch vụ này là công ty tư vấn tín dụng và ngân sách phi lợi nhuận được phê duyệt theo Mục 111, tiểu mục 11 của Bộ luật Hoa Kỳ hoặc hiệp hội phi lợi nhuận quốc gia đại diện cho các công ty tư vấn tín dụng phi lợi nhuận.

Các nhà quảng cáo cũng phải được Google chứng nhận.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính