Par parādu piedziņas pakalpojumu sertifikāciju

Reklāmdevējiem, kas reklamē parādu piedziņas pakalpojumus (vienošanos par parādu samaksu un parādu pārvaldības plānus), ir atļauts rādīt reklāmas, izmantojot pakalpojumu Google Ads, noteiktās valstīs, un tiem ir nepieciešama Google sertifikācija.

Šī sertifikācija ir obligāta visu reklāmu formātu un paplašinājumu izmantošanai.

Pieteikties parādu piedziņas pakalpojumu sertifikācijai varat šeit.

Austrālija
Produkts Vai atļauts? Informācija
Parādu piedziņas pakalpojumi  Atļauts ar ierobežojumiem

Google atļauj rādīt parādu piedziņas pakalpojumu reklāmas, ja vien šo pakalpojumu reklāmdevējs un sniedzējs ir saņēmis atbilstošu pilnvarojumu, respektīvi, ir Austrālijas Finansiālā nodrošinājuma iestādē reģistrēts parāda līgumu administrators vai Austrālijas kredītlicences turētājs.

Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem.

Japāna
Produkts Vai atļauts? Informācija
Parādu piedziņas pakalpojumi  Atļauts ar ierobežojumiem

Google atļauj rādīt parādu piedziņas pakalpojumu reklāmas, ja vien šo pakalpojumu reklāmdevējs un sniedzējs ir licencēts advokāts (bengoshi) vai zvērināts tiesu notārs (shiho-shoshi).

Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem.

Dienvidāfrika
Produkts Vai atļauts? Informācija
Parādu piedziņas pakalpojumi  Atļauts ar ierobežojumiem

Google atļauj rādīt parādu piedziņas pakalpojumu reklāmas, ja vien šo pakalpojumu reklāmdevējs un sniedzējs ir valsts kreditēšanu reglamentējošā iestādē reģistrēts parādu konsultants.

Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem.

Dienvidkoreja
Produkts Vai atļauts? Informācija
Parādu piedziņas pakalpojumi  Atļauts ar ierobežojumiem

Google atļauj rādīt parādu piedziņas pakalpojumu reklāmas, ja vien šo pakalpojumu reklāmdevējs un sniedzējs ir advokāts vai advokātu birojs, kam ir tiesības praktizēt Dienvidkorejā.

Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem.

Spānija
Produkts Vai atļauts? Informācija
Parādu piedziņas pakalpojumi  Atļauts ar ierobežojumiem

Google atļauj rādīt parādu piedziņas pakalpojumu reklāmas, ja vien šo pakalpojumu reklāmdevējs un sniedzējs ir tieslietu ministrijā reģistrēts bankrotu starpnieks.

Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem.

Lielbritānija
Produkts Vai atļauts? Informācija
Parādu piedziņas pakalpojumi  Atļauts ar ierobežojumiem

Google atļauj rādīt parādu piedziņas pakalpojumu reklāmas, ja vien šo pakalpojumu reklāmdevējs un sniedzējs ir saņēmis atbilstošu pilnvarojumu, respektīvi, ir vai nu (1) licencēts maksātnespējas procesa administrators, ko reglamentē atzīta profesionālā struktūra, vai (2) ir saņēmis Finanšu pārvaldības iestādes pilnvaru veikt parādu korekcijas un parādu konsultācijas un turēt klienta naudu.

Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem.

Amerikas Savienotās Valstis
Produkts Vai atļauts? Informācija
Parādu piedziņas pakalpojumi  Atļauts ar ierobežojumiem

Google atļauj rādīt parādu piedziņas pakalpojumu reklāmas tikai tad, ja šo pakalpojumu reklāmdevējs un sniedzējs ir pilnvarota bezpeļņas aģentūra, kas nodarbojas ar budžeta un kredītu konsultācijām, kā definēts ASV kodeksa 11. sadaļas 111. pantā.

Reklāmdevējiem ir jābūt arī Google sertificētiem reklāmdevējiem.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?