Sobre la certificació de serveis de deute

Els anunciants que promocionen serveis de deute (liquidació de deutes i plans de gestió de deutes) poden publicar anuncis a través de Google Ads en certs països, però han d'haver obtingut la certificació de Google,

que és obligatòria per a tots els formats i extensions d'anunci.

Podeu sol·licitar la certificació de serveis de deute aquí.

Austràlia
Producte Permès? Detalls
Serveis de deute  Es permet amb limitacions

Google permet publicar anuncis per promocionar serveis de deute sempre que l'anunciant i proveïdor dels serveis estigui degudament autoritzat; és a dir, si és un administrador de contractes de deute registrat a l'autoritat de supervisió financera australiana (AFSA) o el titular d'una llicència de crèdit australiana.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

Brasil
Producte Permès? Detalls
Serveis de deute  Es permet amb limitacions

Google permet publicar anuncis per promocionar serveis de deute sempre que l'anunciant i proveïdor dels serveis sigui una institució financera registrada al Banc Central del Brasil.

 Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

Canadà
Producte Permès? Detalls
Serveis de deute  Es permet amb limitacions

Google permet publicar anuncis per promocionar serveis de deute sempre que l'anunciant i proveïdor dels serveis sigui un fideïcomissari llicenciat en insolvència registrat a l'oficina de superintendència concursal del Canadà.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

Japó
Producte Permès? Detalls
Serveis de deute  Es permet amb limitacions

Google permet publicar anuncis per promocionar serveis de deute sempre que l'anunciant i proveïdor dels serveis sigui un advocat amb llicència (bengoshi) o un escrivà judicial certificat (shiho-shoshi).

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

Sud-àfrica
Producte Permès? Detalls
Serveis de deute  Es permet amb limitacions

Google permet publicar anuncis per promocionar serveis de deute sempre que l'anunciant i proveïdor dels serveis sigui un assessor de deutes registrat al regulador de crèdit nacional (NRC).

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

Corea del Sud
Producte Permès? Detalls
Serveis de deute  Es permet amb limitacions

Google permet publicar anuncis per promocionar serveis de deute sempre que l'anunciant i proveïdor dels serveis sigui un advocat o un despatx d'advocats amb llicència per exercir a Corea del Sud.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

Espanya
Producte Permès? Detalls
Serveis de deute  Es permet amb limitacions

Google permet publicar anuncis per promocionar serveis de deute sempre que l'anunciant i proveïdor dels serveis sigui un mediador concursal registrat al Ministeri de Justícia.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

Regne Unit
Producte Permès? Detalls
Serveis de deute  Es permet amb limitacions

Google permet publicar anuncis per promocionar serveis de deute sempre que l'anunciant i proveïdor dels serveis estigui degudament autoritzat; és a dir, si (1) és un administrador concursal (IP) amb llicència sotmès a la regulació d'un organisme professional reconegut (RPB) del Regne Unit, o bé (2) està autoritzat per l'autoritat de conducta financera (FCA) del Regne Unit a ajustar deutes, assessorar sobre deutes i retenir diners de clients.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

Estats Units
Producte Permès? Detalls
Serveis de deute  Es permet amb limitacions

Google permet publicar anuncis per promocionar serveis de deute sempre que l'anunciant i proveïdor dels serveis sigui una agència aprovada d'assessorament creditici i pressupostari sense ànim de lucre, tal com es defineix al Codi dels EUA, títol 11, article 111 (11 U.S. Code § 111), o bé una associació nacional sense ànim de lucre que representi agències d'assessorament creditici sense ànim de lucre.

Els anunciants també han d'haver obtingut la certificació de Google.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?