Всичко за сертифицирането за дългови услуги

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Рекламодателите, които популяризират дългови услуги (уреждане на дългове и планове за управление на дългове), могат да рекламират чрез Google Ads в избрани държави, но трябва да бъдат сертифицирани от Google.

Това сертифициране се изисква за всички рекламни формати и активи.

Попълнете заявлението за сертифициране от Google за рекламиране на дългови услуги.

Австралия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е надлежно упълномощен, т.е. да е администратор по споразумение за дълг, регистриран в Австралийската служба по финансова сигурност или да притежава австралийски лиценз за кредити.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Бразилия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е финансова институция, регистрирана в Централната банка на Бразилия.

 Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Канада
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е лицензиран синдик, регистриран в Службата на надзорника по несъстоятелността.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Германия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги само ако рекламодателят и доставчикът на такива услуги е допуснат адвокат (Rechtsanwalt/Rechtsanwältin), назначен нотариус (Notar/Notarin), назначен данъчен консултант (Steuerberater/Steuerberaterin) или назначен експерт-счетоводител (Wirtschaftsprüfer/Wirtschaftprüferin).

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Япония
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е лицензиран адвокат (бенгоши) или сертифициран съдебен нотариус (шихо-шоши).

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Южна Африка
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е дългов консултант, регистриран в Националния регулаторен кредитен орган.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Южна Корея
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е адвокат или адвокатско дружество с лиценз да практикува дейността си в Южна Корея.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Испания
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е посредник при фалити, регистриран от министерството на правосъдието.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Обединено кралство
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчик на такива услуги да е надлежно упълномощен, т.е. да е (1) лицензиран специалист по обявяване в несъстоятелност, регулиран от призната професионална организация, или (2) упълномощен от Органа по финансово поведение за извършване на корекции на дългове и за консултиране за дългове.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Съединени щати
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги само ако рекламодателят и доставчикът на такива услуги е одобрена агенция с нестопанска цел за бюджетни и кредитни консултации, както е определено в глава 11, раздел 111 от Кодекса на САЩ, или национална асоциация с нестопанска цел, представляваща агенции с нестопанска цел за кредитни консултации.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
73067
false
false