Всичко за сертифицирането за дългови услуги

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Рекламодателите, които популяризират дългови услуги (уреждане на дългове и планове за управление на дългове), могат да рекламират чрез Google Ads в избрани държави, но трябва да бъдат сертифицирани от Google.

Това сертифициране се изисква за всички рекламни формати и активи.

Попълнете заявлението за сертифициране от Google за рекламиране на дългови услуги.

Австралия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е надлежно упълномощен, т.е. да е администратор по споразумение за дълг, регистриран в Австралийската служба по финансова сигурност или да притежава австралийски лиценз за кредити.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Бразилия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е финансова институция, регистрирана в Централната банка на Бразилия.

 Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Канада
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е лицензиран синдик, регистриран в Службата на надзорника по несъстоятелността.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Германия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги само ако рекламодателят и доставчикът на такива услуги е допуснат адвокат (Rechtsanwalt/Rechtsanwältin), назначен нотариус (Notar/Notarin), назначен данъчен консултант (Steuerberater/Steuerberaterin) или назначен експерт-счетоводител (Wirtschaftsprüfer/Wirtschaftprüferin).

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Япония
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е лицензиран адвокат (бенгоши) или сертифициран съдебен нотариус (шихо-шоши).

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Южна Африка
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е дългов консултант, регистриран в Националния регулаторен кредитен орган.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Южна Корея
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е адвокат или адвокатско дружество с лиценз да практикува дейността си в Южна Корея.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Испания
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги, стига рекламодателят и доставчикът на такива услуги да е посредник при фалити, регистриран от министерството на правосъдието.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Обединено кралство
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги Допуска се с ограничения Моля, вижте правилата за финансови услуги в Обединеното кралство.
Съединени щати
Продукт Допуска ли се? Подробности
Дългови услуги  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи дългови услуги само ако рекламодателят и доставчикът на такива услуги е одобрена агенция с нестопанска цел за бюджетни и кредитни консултации, както е определено в глава 11, раздел 111 от Кодекса на САЩ, или национална асоциация с нестопанска цел, представляваща агенции с нестопанска цел за кредитни консултации.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067