Aktualizacja zasad dotyczących produktów i usług finansowych (listopad 2019 r.)

W listopadzie 2019 r. zaktualizujemy zasady dotyczące produktów i usług finansowych, aby ograniczyć reklamowanie usług związanych z rozliczaniem długów, zarządzaniem długiem i poprawą sytuacji kredytowej.

Reklamy dotyczące usług związanych z poprawą sytuacji kredytowej nie będą już wyświetlane.

Reklamy związane z rozliczaniem długów i zarządzaniem długiem będą mogły być wyświetlane tylko wtedy, gdy reklamodawca uzyska certyfikat Google. Certyfikacja będzie dostępna tylko w niektórych krajach.

Aby uzyskać certyfikat Google, reklamodawcy chcący reklamować usługi związane z rozliczaniem długów i zarządzaniem długiem będą musieli być zarejestrowani, posiadać licencję lub uzyskać zatwierdzenie odpowiedniego urzędu nadzoru lub uznanej organizacje zawodowej w kraju lub krajach, na które będą kierowane ich reklamy.

Reklamodawcy będą mogli zgłaszać prośby o certyfikację w Google po opublikowaniu formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Certyfikacja dotycząca usług oddłużania.

Zasady będą obowiązywać na całym świecie dla wszystkich kont reklamujących te usługi bezpośrednio, wszystkich sposobów pozyskiwania potencjalnych klientów oraz wszystkich tych, którzy pomagają klientom nawiązywać kontakt z zewnętrznymi firmami.

(Opublikowano w październiku 2019 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?