Актуализиране на правилата за финансови продукти и услуги (ноември 2019 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През ноември 2019 г. Google ще актуализира правилата за финансови продукти и услуги, така че да ограничи рекламирането на услуги за уреждане на дългове, управление на дългове и подобряване на кредитния рейтинг.

Показването на реклами на услуги за подобряване на кредитния рейтинг повече няма да се допуска.

Показването на реклами на услуги за уреждане на дългове или управление на дългове ще се допуска само ако рекламодателят е сертифициран от Google. Сертифицирането ще се предлага само за определени държави.

За да бъдат сертифицирани от Google, рекламодателите на услуги за уреждане на дългове и управление на дългове трябва да бъдат регистрирани, лицензирани и одобрени от съответните регулаторни органи или да са признати професионални организации в държавата или държавите, към които насочват.

Рекламодателите могат да заявят сертифициране от Google при публикуване на формуляра за кандидатстване. За повече подробности вижте Всичко за сертифицирането за услуги, свързани с дългове.

Тези правила ще се прилагат в цял свят за всички профили, които рекламират такива услуги директно, за генератори на възможни клиенти и за тези, които свързват потребители с услуги на трети страни.

(Публикувано през октомври 2019 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню