Begränsade annonsformat och annonsfunktioner

Det finns flera faktorer som avgör åtkomsten till avancerade annonsformat och annonsfunktioner i Google Ads. För vissa format och funktioner måste annonsören uppfylla specifika krav eller vara certifierad för att använda dem.

Certifieringen kan inbegripa krav på att du uppvisar dokumentation, som id-handling och licenser, som styrker din rätt att få åtkomst till produktfunktionerna, eller att du kan visa att du har följt våra policyer under en längre tid. Alla annonsformat och annonsfunktioner omfattas även av de vanliga Google Ads-policyerna.

Följande annonsformat är begränsade såvida inte ditt konto uppfyller relevanta krav. 

HTML5-annonser

Krav för att använda HTML5-annonser

Du bör få åtkomst till HTML5-annonser i ditt Google Ads-konto när ditt konto har genererat tillräcklig historik på vår plattform och uppfyller följande krav:

  • Kontot har varit aktivt i mer än 90 dagar.
  • Kontot har spenderat mer än 9 000 USD totalt.
  • ​Kontot har följt våra policyer under lång tid.

Tänk på att vi inte alltid kan garantera åtkomst till HTML5-annonser även om du uppfyller kraven ovan.

Om HTML5-annonser inte är tillgängliga i ditt konto kan du ansöka om åtkomst via detta formulär. Kontrollera att ditt konto uppfyller kvalifikationskriterierna nedan innan du skickar in din ansökan. Du får ett e-postmeddelande med en statusuppdatering inom sju arbetsdagar från att du skickade in din ansökan.

  • ​Kontot har följt våra policyer under lång tid.
  • Kontot har god betalningshistorik.
  • Kontot har spenderat mer än 1 000 USD totalt.

För att behålla din åtkomst till HTML5-annonser bör du se till att du inte bryter mot våra policyer och att du fortsätter följa dem under lång tid.

I väntan på åtkomst kan du använda andra alternativ, som uppladdade AMP HTML-annonser eller responsiva displayannonser.

Se till att du uppfyller relevanta specifikationer för displayannonser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?