Formaty i funkcje reklam podlegające ograniczeniom

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

O dostępie do zaawansowanych formatów i funkcji reklam w Google Ads decyduje szereg czynników. Niektóre formaty i funkcje reklam są niedostępne dla reklamodawców, którzy nie spełnią określonych wymagań lub nie uzyskają odpowiedniego certyfikatu.

Certyfikacja może wymagać dostarczenia dokumentacji, np. licencji pomocniczych i dokumentów identyfikacyjnych, która potwierdzi, że masz uprawnienia dostępu do funkcji usługi lub że Twoje konto konsekwentnie zachowuje zgodność z zasadami. Wszystkie formaty i funkcje reklam podlegają również standardowym zasadom Google Ads.

Podane niżej formaty reklam podlegają ograniczeniom, jeśli Twoje konto nie spełnia odpowiednich wymagań.

Reklamy HTML5

Warunki korzystania z reklam HTML5

Dostęp do tworzenia reklam HTML5 możesz uzyskać na koncie Google Ads, gdy spełnia ono te wymagania:

 • Od daty utworzenia konta minęło 90 dni.
 • Łączne wydatki na koncie przekraczają 9000 USD.
 • Brak przypadków nieprzestrzegania zasad na koncie.

Pamiętaj, że spełnienie powyższych wymagań nie zawsze zapewnia dostęp do tworzenia reklam HTML5.

Jeśli opcja tworzenia reklam HTML5 jest na Twoim koncie niedostępna, możesz przesłać prośbę o dostęp do tworzenia reklam HTML5. Przed wysłaniem prośby upewnij się, że Twoje konto spełnia podane niżej kryteria kwalifikacji. W ciągu 7 dni roboczych od złożenia wniosku otrzymasz e-maila z odpowiedzią.

 • Brak przypadków nieprzestrzegania zasad na koncie.
 • Brak przypadków zalegania z płatnościami.
 • Łączne wydatki na koncie przekraczają 1000 USD.

Aby utrzymać ciągły dostęp do tworzenia reklam HTML5, dbaj o zgodność z naszymi zasadami.

Do tego czasu możesz korzystać z innych opcji, np. z przesyłanych reklam AMP HTML lub elastycznych reklam displayowych.

Upewnij się, że przestrzegasz odpowiednich specyfikacji reklam displayowych.

Tagi śledzenia kliknięć

Wymagania dotyczące korzystania z tagów śledzenia kliknięć

Reklamodawcy mogą używać tylko tagów śledzenia kliknięć, które uzyskały certyfikat Google. Reklamy używające w szablonie śledzenia tagów śledzenia kliknięć, które nie mają certyfikatu, mogą zostać odrzucone. Listę certyfikowanych tagów śledzenia kliknięć znajdziesz tutaj.

Reklamodawcy, którzy nie chcą korzystać z tagów śledzenia kliknięć, mogą użyć innych opcji śledzenia, na przykład skonfigurować na stronie docelowej piksel wyświetleń.

Konfigurowanie tagu śledzenia kliknięć w szablonie śledzenia

Musisz dodać adres URL następnej bramy do parametru przekierowania (wyróżnionego pogrubieniem) w polu Szablon śledzenia zgodnie z przykładem poniżej:

https://your.tracker.com/?creative={kreacja}&device={urządzenie}&gclid={gclid}&redirect={url.strony.docelowej}

Konkretny format parametrów może się różnić w przypadku różnych dostawców tagu śledzenia. Skontaktuj się z zespołem pomocy odpowiedniego dostawcy, aby mieć pewność, że używasz właściwego formatu.

W obrębie głównego tagu śledzenia kliknięć można umieścić jeden lub więcej dodatkowych tagów śledzenia kliknięć. Aby zachować zgodność z zasadami, każdy umieszczony tag śledzenia kliknięć, podobnie jak główny tag śledzenia kliknięć, musi mieć certyfikat, a parametr następnej bramy musi być jasno zdefiniowany.

Więcej informacji o konfigurowaniu szablonu śledzenia.

Rozwiązywanie problemów: tagi śledzenia kliknięć

Ogólne instrukcje rozwiązywania problemów z tagami śledzenia kliknięć

 1. Aby dowiedzieć się, dlaczego reklamy są odrzucane, sprawdź stan reklam, nawet jeśli tag śledzenia kliknięć jest skonfigurowany w innym miejscu, np. na poziomie kampanii.
 2. Tag śledzenia kliknięć jest zawsze dodawany w polu szablonu śledzenia (w opcjach adresów URL).
  1. Jeśli chcesz sprawdzić, czy tag śledzenia kliknięć znajduje się na liście certyfikowanych produktów, możesz go znaleźć na poziomie konta, kampanii, grupy reklam, reklamy lub słowa kluczowego. 
 3. Reklamy zostaną ponownie sprawdzone, gdy ich szablon śledzenia zostanie zmieniony i zapisany. Jeśli na Twoim koncie jest ponad 100 000 reklam, których dotyczy problem, prześlij ponownie do sprawdzenia te o największym znaczeniu, aby przyspieszyć proces.

Tag śledzenia kliknięć – nieobsługiwany

Aby rozwiązać ten problem, wybierz jedną z tych opcji:

 • Usuń tag śledzenia kliknięć z Google Ads i rozważ użycie zamiast niego piksela śledzącego stronę docelową.
 • Zmień na certyfikowany tag śledzenia kliknięć – tutaj znajdziesz listę certyfikowanych tagów śledzenia kliknięć, z których mogą korzystać nasi klienci.
 • Poproś dostawcę usługi tagu śledzenia kliknięć, aby przesłał prośbę o certyfikat.
 • Po wprowadzeniu i zapisaniu zmian w reklamach zostaną one ponownie sprawdzone. Jeśli Twój dostawca usługi tagu śledzenia kliknięć uzyskał certyfikat po przesłaniu ostatnich reklam, prześlij je ponownie.
Przypomnienie: reklamy korzystające z usługi śledzenia kliknięć bez certyfikatu zostaną odrzucone.

Tag śledzenia kliknięć – potrzebny określony parametr

Tag śledzenia kliknięć wymaga dalszej konfiguracji, aby spełniał wymagania Google dotyczące tagu śledzenia kliknięć. Ten problem można rozwiązać na 2 sposoby:

 • Więcej informacji o korzystaniu z tagu śledzenia kliknięć w Google Ads (który może wymagać włączenia opcji) znajdziesz w dokumentacji Twojego tagu śledzenia.
 • Zmień adres URL w taki sposób, aby był zgodny z zasadami. W tym celu użyj informacji o odrzuceniu:
  • Brak parametru: jeśli na przykład link monitorujący to https://tracker.example.com/track?sid=12345, a informacja o odrzuceniu wskazuje, że brakujący parametr to „&redirection_url={lpurl}”, zmodyfikuj szablon śledzenia tak, aby zawierał ciąg „https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}”
  • Usuń parametr: jeśli link monitorujący to „https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}&transparent=false”, a komunikat o odrzuceniu informuje, że parametr, który ma zostać usunięty, to „transparent”, zmień swój szablon śledzenia tak, aby zawierał ciąg „https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}”.

Może on wyglądać tak: „redirection_url=” lub „redirection_url=...&transparent=true”, w zależności od usługi innej firmy i parametrów wybranych przez nią do certyfikacji Google.

Przykład:
Link monitorujący: https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/
lub
Link monitorujący: https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/&force_transparent=true

Przypomnienie: reklamy, które nie używają prawidłowych parametrów, zostaną odrzucone.

Tag śledzenia kliknięć – niewłaściwa ścieżka

Tag śledzenia kliknięć może obsługiwać śledzenie różnych zdarzeń (wyświetleń, kliknięć) lub wiele typów kliknięć. To odrzucenie oznacza, że tag śledzenia kliknięć jest używany do śledzenia nieprawidłowego typu zdarzenia. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji tagu śledzenia kliknięć.

Przypomnienie: skontaktuj się z dostawcą tagu śledzenia kliknięć, aby sprawdzić, które ścieżki mają certyfikat przejrzystości Google. Jeśli konwencje adresów URL uległy zmianie, poproś o wysłanie prośby o certyfikację kolejnych ścieżek i wycofanie starych.

Tag śledzenia kliknięć – niezgodność miejsca docelowego

Odrzucenia mogą wystąpić, ponieważ:

 • Miejsca docelowe podane w polu tagu śledzenia kliknięć i pola końcowego adresu URL nie są zgodne.
  • Jeśli na przykład końcowy URL to „https://example.org/”, adres URL tagu śledzenia kliknięć to „https://click.tracker.com/?redir=https://web.dev/”, a powód odrzucenia to „https://web.dev/”, reklama zostanie odrzucona, ponieważ użytkownicy są kierowani gdzie indziej niż wskazuje końcowy adres URL. Zmień końcowy URL lub szablon śledzenia tak, aby pasowały do planowanego miejsca docelowego.
 • Cel przekierowania reklamodawcy zawiera niecertyfikowany tag śledzenia kliknięć.
  • Jeśli na przykład końcowy URL to „https://example.org/”, adres URL tagu śledzenia kliknięć to „https://click.tracker1.com/?redir=https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/”, a powodem odrzucenia jest „https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/”, reklama zostanie odrzucona, ponieważ different-clicktracker.com nie ma certyfikatu.
  • Wszystkie używane tagi śledzenia kliknięć muszą mieć certyfikat – dotyczy to każdego tagu śledzenia kliknięć między szablonem śledzenia a końcowym adresem URL.

  Po wprowadzeniu zmian reklamodawca może przesłać reklamy do ponownego sprawdzenia za pomocą SSA.

  Przypomnienie: zawsze sprawdzaj, czy szablon śledzenia jest skonfigurowany tak, aby dokładnie odzwierciedlał miejsce docelowe zadeklarowane w śledzeniu. Reklamodawcy mogą w szablonie śledzenia umieścić kolejny tag śledzenia kliknięć, pod warunkiem że oba tagi zostaną zatwierdzone w formularzu zgłoszeniowym.

Tag śledzenia kliknięć – niemożliwy do przeanalizowania szablon śledzenia

Jak to naprawić: usuń wszelkie znaki specjalne, które mogą zasłaniać URL zadeklarowany w śledzeniu. Dodatkowo upewnij się, że zadeklarowano stronę internetową, a nie adres IP albo precyzyjny link.

Przypomnienie: adresy IP (12.34.45.56) i precyzyjne linki (tel://) nie są obsługiwane.

Certyfikat tagu śledzenia kliknięć

Jeśli jesteś dostawcą usługi tagu śledzenia kliknięć i spełniasz wymagania opisane w wytycznych programu certyfikacji, możesz przesłać prośbę o certyfikat. Gdy go uzyskasz, reklamodawcy będą mogli wyświetlać reklamy wykorzystujące certyfikowany tag śledzenia kliknięć.

Tutaj znajdziesz listę certyfikowanych dostawców usługi tagu śledzenia kliknięć.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne