Ierobežoti reklāmu formāti un funkcijas

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Piekļuvi uzlabotiem reklāmu formātiem un funkcijām programmā Google Ads nosaka vairāki faktori. Noteikti reklāmu formāti un funkcijas nav pieejami visiem reklāmdevējiem, kamēr reklāmdevēji nav izpildījuši konkrētas prasības vai kamēr tie nav sertificēti to izmantošanai.

Sertifikācija var būt dokumentu, piemēram, atbilstošu licenču un identifikācijas dokumentu, iesniegšana, lai apstiprinātu, ka esat pilnvarots piekļūt produkta funkcijām, vai arī pierādījumi par to, ka noteiktu laiku jūsu saturs ir bijis atbilstošs politikām. Uz visiem reklāmu formātiem un funkcijām attiecas arī standarta Google Ads politikas.

Ja jūsu konts neatbilst attiecīgajām prasībām, tālāk norādīto reklāmu formātu izmantošana ir ierobežota. 

HTML5 reklāmas

Prasības HTML5 reklāmu izmantošanai

Savā Google Ads kontā varēsiet iegūt piekļuvi HTML5 reklāmām, kad konts atbildīs tālāk norādītajām prasībām.

 • Konta darbība ir sākta pirms vairāk nekā 90 dienām.
 • Konta kopējie tēriņi kopš darbības sākuma ir pārsnieguši 9000 ASV dolāru.
 • Kontam ir pozitīva politiku ievērošanas vēsture.

Tomēr ņemiet vērā, ka arī atbilstība iepriekš minētajām prasībām negarantē piekļuvi HTML5 reklāmām.

Ja HTML5 reklāmas jūsu kontā nav pieejamas, varat pieteikties piekļuvei, aizpildot veidlapu Pieteikšanās HTML5 izmantošanai. Pirms pieteikuma iesniegšanas gādājiet, lai jūsu konts atbilstu tālāk norādītajiem piemērotības kritērijiem. Septiņu darbadienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas jūs pa e-pastu saņemsiet paziņojumu par statusa atjaunināšanu.

 • Kontam ir pozitīva politiku ievērošanas vēsture.
 • Kontam ir pozitīva maksājumu vēsture.
 • Konta kopējie tēriņi kopš darbības sākuma ir pārsnieguši 1000 ASV dolāru.

Lai nezaudētu piekļuvi HTML5 reklāmām, lūdzu, nepieļaujiet mūsu politiku pārkāpumus un uzturiet pozitīvu politiku ievērošanas vēsturi.

Tikmēr varat izmantot citas iespējas, piemēram, augšupielādējamas AMP HTML reklāmas vai adaptīvās reklāmas tīkla reklāmas.

Noteikti ievērojiet pareizās reklāmas tīkla reklāmu specifikācijas.

Klikšķu izsekotāji

Prasības klikšķu izsekotāju izmantošanai

Reklāmdevējiem ir atļauts izmantot tikai Google sertificētus klikšķu izsekotājus. Reklāmu rādīšana reklāmdevējiem, kuri funkcijai “Izsekošanas veidne” izmanto nesertificētus klikšķu izsekotājus, var tikt noraidīta. Sertificēto klikšķu izsekotāju sarakstu skatiet šeit.

Reklāmdevēji, kuri nevēlas izmantot klikšķu izsekotājus, var arī izmantot citas izsekošanas iespējas, piemēram, galvenajā lapā iestatīt seansu pikseli.

Klikšķu izsekotāja iestatīšana izsekošanas veidnē

Izsekošanas veidnes laukā novirzīšanas parametram (izcelts treknrakstā) ir jāpievieno nākamā lēkuma URL, kā parādīts piemērā:

https://your.tracker.com/?creative={creative}&device={device}&gclid={gclid}&redirect={your.landing.page.url}

Konkrētais parametru formāts katram klikšķu izsekotāju pakalpojumu sniedzējam var būt atšķirīgs, tāpēc konsultējieties ar savu klikšķu izsekotāju pakalpojumu sniedzēju, lai nodrošinātu pareizā formāta izmantošanu.

Savā galvenajā klikšķu izsekotājā varat ligzdot vienu vai vairākus klikšķu izsekotājus. Lai ievērotu atbilstību šai politikai, katram ligzdotajam klikšķu izsekotājam un galvenajam klikšķu izsekotājam ir jābūt sertificētiem, kā arī ir jābūt skaidri noteiktam nākamā lēkuma parametram.

Uzziniet vairāk par izsekošanas veidnes iestatīšanu.

Problēmu novēršanas rīks: klikšķu izsekotāji

Vispārīgas klikšķu izsekotāju problēmu novēršanas darbības

 1. Lai noskaidrotu reklāmu noraidīšanas iemeslu, pārbaudiet reklāmu statusu pat tad, ja klikšķu izsekotājs ir konfigurēts citviet, piemēram, kampaņas līmenī.
 2. Klikšķu izsekotājs vienmēr ir pievienots izsekošanas veidnes laukā (URL opcijas).
  1. Ja vēlaties pārbaudīt, vai klikšķu izsekotājs ir iekļauts sertificēto klikšķu izsekotāju sarakstā, šo sarakstu varat atrast konta, kampaņas, reklāmu kopas, reklāmas un atslēgvārdu līmenī.
 3. Tiklīdz reklāmu izsekošanas veidne būs izmainīta un saglabāta, reklāmas tiks atkārtoti pārskatītas. Ja jūsu kontā ietekmēto reklāmu skaits pārsniedz 100 000 reklāmu, lai paātrinātu procesu, atkārtotai pārskatīšanai iesniedziet vissvarīgākās reklāmas.

Klikšķu izsekotājs — netiek atbalstīts

Lai novērstu šo problēmu, izvēlieties kādu no tālāk norādītajām opcijām.

 • Noņemiet klikšķu izsekotāju no Google Ads un apsveriet iespēju izmantot galvenās lapas izsekošanas pikseli.
 • Pārejiet uz sertificētu klikšķu izsekotāju — šeit skatiet sertificēto izsekotāju sarakstu, kas paredzēts mūsu klientiem.
 • Lūdziet savam klikšķu izsekotāju pakalpojumu sniedzējam pieteikties klikšķu izsekotāju sertifikācijai.
 • Kad reklāmās būs veiktas izmaiņas un tās tiks saglabātas, reklāmas tiks atkārtoti pārskatītas. Ja jūsu klikšķu izsekotāju pakalpojumu sniedzējs kopš pēdējās reklāmu iesniegšanas ir ticis sertificēts, iesniedziet reklāmas vēlreiz.
Atgādinājums. Reklāmas, kurās tiek izmantots nesertificēts klikšķu izsekošanas pakalpojums, tiks noraidītas.

Klikšķu izsekotājs — nepieciešams konkrēts parametrs

Klikšķu izsekotājam ir nepieciešama papildu konfigurēšana, lai tas atbilstu Google noteiktajām prasībām par klikšķu izsekotāju. Šo problēmu var novērst divējādi.

 • Plašāku informāciju par klikšķu izsekotāja izmantošanu programmā Google Ads skatiet klikšķu izsekotāja dokumentācijā. Lai to paveiktu, iespējams, būs jāiespējo kāda opcija.
 • Rediģējiet savu URL, lai nodrošinātu atbilstību, izmantojot noraidīšanas paziņojumā sniegtās atsauksmes.
  • Trūkst parametra: piemēram, ja izsekošanas URL ir https://tracker.example.com/track?sid=12345 un noraidīšanas paziņojumā ir teikts, ka trūkst parametra “&redirection_url={lpurl}”, rediģējiet izsekošanas veidni un iekļaujiet attiecīgo parametru: “https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}”.
  • Noņemiet parametru: ja izsekošanas URL ir “https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}&transparent=false” un noraidīšanas paziņojumā ir teikts, ka jānoņem parametrs “transparent”, rediģējiet savu izsekošanas veidni un iekļaujiet šādu parametru: “https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}”.

Tas varētu izskatīties šādi: “redirection_url=” vai “redirection_url=...&transparent=true” atkarībā no trešās puses pakalpojuma un parametriem, ko tā izvēlējās sertificēt Google tīklā.

Piemērs.
Izsekošanas URL https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/
vai
izsekošanas URL https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/&force_transparent=true

Atgādinājums. Reklāmas, kurās netiks izmantoti pareizie parametri, tiks noraidītas.

Klikšķu izsekotājs — nepareizs ceļš

Iespējams, jūsu klikšķu izsekotājs atbalsta dažādu notikumu (seansu, klikšķu) uzskaiti vai vairāku veidu klikšķu uzskaiti. Šis noraidīšanas paziņojums nozīmē to, ka klikšķu izsekotājs tiek izmantots nepareizu notikuma veidu izsekošanai. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet klikšķu izsekotāja dokumentāciju.

Atgādinājums. Lūdzu, sazinieties ar savu klikšķu izsekotāju pakalpojumu sniedzēju, lai pārliecinātos, kurus ceļus Google ir sertificējis kā pārredzamus. Ja ir mainīti URL principi, lūdziet, lai pakalpojumu sniedzējs iesniedz pieprasījumu sertificēt vairāk ceļu un pārtrauc veco ceļu darbību.

Klikšķu izsekotājs — galamērķa neatbilstība

Tālāk ir norādīti iemesli, kāpēc var tikt rādīti noraidījumi.

 • Klikšķu izsekotāja un gala URL laukā norādītais galamērķis nesakrīt.
  • Piemēram, ja gala URL ir “https://example.org/” un klikšķu izsekotāja URL ir “https://click.tracker.com/?redir=https://web.dev/”, un noraidīšanas iemesls ir “https://web.dev/”, reklāma tiks noraidīta, jo lietotāji tiek novirzīti uz citu galamērķi, nevis gala URL. Rediģējiet gala URL vai izsekošanas veidni, lai nodrošinātu URL atbilstību paredzētajam galamērķim.
 • Reklāmdevēja novirzīšanas mērķī ir iekļauts nesertificēts klikšķu izsekotājs.
  • Piemēram, ja gala URL ir “https://example.org/” un klikšķu izsekotāja URL ir “https://click.tracker1.com/?redir=https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/”, un noraidīšanas iemesls ir “https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/”, reklāma tiks noraidīta, jo different-clicktracker.com nav sertificēts.
  • Visiem izmantotajiem klikšķu izsekotājiem ir jābūt sertificētiem, un šī prasība attiecas uz katru starp izsekošanas veidni un gala URL iestatīto klikšķu izsekotāju.

  Pēc izmaiņu veikšanas reklāmdevējs var izmantot pašapkalpošanās apelāciju funkciju, lai atkārtoti iesniegtu reklāmas pārskatīšanai.

  Atgādinājums. Vienmēr pārliecinieties, vai izsekošanas veidne ir konfigurēta tā, lai tā precīzi atspoguļotu izsekotājā deklarēto galamērķi. Reklāmdevēji savā izsekošanas veidnē var ligzdot citu klikšķu izsekotāju, ja vien abi klikšķu izsekotāji ir sertificēti, izmantojot pieteikuma veidlapu.

Klikšķu izsekotājs — neparsējama izsekošanas veidne

Kā to novērst: noņemiet visas speciālās rakstzīmes, kas varētu traucēt izsekotājā deklarēto URL. Papildus tam pārbaudiet, vai ir deklarēta tīmekļa lapa, nevis IP adrese vai dziļā saite.

Atgādinājums. IP adreses (12.34.45.56) un dziļās saites (tel://) netiek atbalstītas.

Klikšķu izsekotāju sertifikācija

Ja esat klikšķu izsekotāju pakalpojumu sniedzējs, kas atbilst sertifikācijas programmas vadlīnijās izceltajām prasībām, jūs drīkstat pieteikties sertifikācijai. Pēc sertifikācijas saņemšanas reklāmdevējiem būs atļauts rādīt reklāmas, izmantojot sertificēto klikšķu izsekotāju.

Noklikšķiniet šeit, lai skatītu sertificēto klikšķu izsekotāju pakalpojumu sniedzēju sarakstu.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne