Piiratud reklaamivormingud ja funktsioonid

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Juurdepääs täiustatud reklaamivormingutele ja funktsioonidele Google Adsis oleneb mitmesugustest teguritest. Teatud reklaamivormingud ja funktsioonid ei ole teie jaoks saadaval enne, kui vastate konkreetsetele nõuetele või teil on sertifikaat nende kasutamiseks.

Sertifikaat võib tähendada dokumenti (nt kaasnevaid litsentse või isikut tuvastavaid dokumente), millega kinnitate, et teil on volitus toote funktsioonidele juurdepääsemiseks, või mis tõendab, et olete teatud aja vältel järginud kõiki nõutavaid eeskirju. Kõikide reklaamivormingute ja funktsioonide puhul kehtivad tavapärased Google Adsi eeskirjad.

Kui teie konto ei vasta asjakohastele nõuetele, on järgmised reklaamivormingud piiratud.

HTML5-reklaamid

HTML5-reklaamide kasutamise nõuded

Kui teie konto vastab järgmistele nõuetele, peaksite saama Google Adsi kontol juurdepääsu HTML5-reklaamidele.

 • Konto on olnud avatud üle 90 päeva.
 • Kogu perioodi jooksul on kontol kokku kulutatud vähemalt 9000 USA dollarit.
 • Konto pole meie eeskirju rikkunud.

Pidage meeles, et ülalolevatele nõuetele vastamine ei garanteeri alati HTML5-reklaamidele juurdepääsu.

Kui HTML5-reklaamid pole teie konto jaoks saadaval, võite esitada juurdepääsutaotluse, täites vormi Juurdepääsu taotlemine HTML5-le. Enne taotluse esitamist veenduge, et teie konto vastaks allolevatele sobilikkuse kriteeriumidele. Seitsme tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist saate meiliteavituse koos olekuvärskendusega.

 • Konto pole meie eeskirju rikkunud.
 • Konto ajaloos ei esine makseprobleeme.
 • Kogu perioodi jooksul on kontol kokku kulutatud vähemalt 1000 USA dollarit.

Pideva juurdepääsu tagamiseks HTML5-reklaamidele veenduge, et te ei rikuks meie eeskirju ja teie kontoajalugu oleks laitmatu.

Seni saate kasutada muid võimalusi, näiteks üleslaaditud AMPHTML-reklaame või automaatselt kohanduvaid displeireklaame.

Veenduge, et järgiksite õigeid displeireklaamide nõudeid.

Klikijälgijad

Klikijälgijate kasutusnõuded

Reklaamijatel on lubatud kasutada ainult Google'i sertifitseeritud klikijälgijaid. Nende reklaamijate reklaamid, kes kasutavad jälgimismalli funktsioonis sertifitseerimata klikijälgijaid, võidakse tagasi lükata. Vaadake sertifitseeritud klikijälgijate loendit siin.

Reklaamijad, kes ei soovi kasutada klikijälgijaid, võivad kasutada muid jälgimisvalikuid, näiteks seadistades sihtlehel näitamispiksli.

Jälgimismallis klikijälgija seadistamine

Peate lisama jälgimismalli väljale ümbersuunamise parameetrile (paksult esile tõstetud) järgmise edastussammu URL-i, nagu alumises näites näidatud.

https://your.tracker.com/?creative={creative}&device={device}&gclid={gclid}&redirect={your.landing.page.url}

Parameetri(te) konkreetne vorming võib eri klikijälgijate puhul erineda, seega suhelge oma klikkide jälgimise teenusepakkujaga, et tagada õige vormingu kasutamine.

Võite oma peamises klikijälgijas ühe või mitu jälgijat pesastada. Nende eeskirjade järgimiseks peavad kõik pesastatud klikijälgijad ja peamine klikijälgija olema sertifitseeritud ning järgmise edastussammu parameeter peab olema selgelt määratletud.

Vaadake lisateavet oma jälgimismalli seadistamise kohta.

Vealeidja: klikijälgijad

Klikijälgijate üldised veaotsingutoimingud

 1. Reklaamide tagasilükkamise põhjust kontrollige reklaamide olekust, isegi kui klikijälgija on seadistatud mujal, näiteks kampaaniatasemel.
 2. Klikijälgija lisatakse alati jälgimismalli väljal (jaotises URL-i valikud).
  1. Klikijälgija leiate konto-, kampaania-, reklaamirühma-, reklaami- või märksõnatasemelt, kui soovite kontrollida, kas sertifitseeritud klikijälgijate loend sisaldab teie klikijälgijat. 
 3. Reklaamid vaadatakse uuesti üle pärast nende jälgimismalli muutmist ja salvestamist. Kui kontol on üle 100 000 mõjutatud reklaami, esitage protsessi kiirendamiseks kõigepealt uuesti kõige olulisemad reklaamid.

Klikijälgija – ei toetata

Probleemi lahendamiseks tehke üks järgmistest valikutest.

 • Eemaldage klikijälgija Google Adsist ja kaaluge selle asemel sihtlehe jälgimispiksli kasutamist.
 • Võtke kasutusele sertifitseeritud klikijälgija – sertifitseeritud klikijälgijate loendi oleme oma klientide jaoks avaldanud siin.
 • Paluge oma klikijälgimisteenuse pakkujal taotleda enese sertifitseerimist.
 • Pärast reklaamides muudatuste tegemist ja salvestamist vaadatakse reklaamid uuesti üle. Kui pärast teie reklaamide viimast ülevaatuseks esitamist on teie klikijälgimisteenuse pakkuja sertifitseeritud, esitage reklaamid uuesti.
Meeldetuletus! Sertifitseerimata klikijälgimisteenust kasutavad reklaamid lükatakse tagasi.

Klikijälgija – konkreetne parameeter on vajalik

Google’i klikijälgijanõuete järgimiseks tuleb teie klikijälgijat täpsemalt seadistada. Probleemi lahendamiseks on kaks viisi.

 • Otsige klikijälgija dokumentatsioonist teavet selle kohta, kuidas kasutada seda Google Adsiga, näiteks tuleb võib-olla lubada kindel valik.
 • Muutke nõuete järgimiseks URL-i, võttes arvesse tagasilükkamise kohta antud tagasisidet.
  • Puuduv parameeter: näiteks kui jälgimise URL on https://tracker.example.com/track?sid=12345 ja tagasilükkamisteabe kohaselt puudub parameeter „&redirection_url={lpurl}“, muutke jälgimismalli järgmiselt: „https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}“.
  • Parameetri eemaldamine: kui jälgimise URL on „https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}&transparent=false“ ja tagasilükkamisteabe kohaselt tuleb eemaldada parameeter „transparent“, muutke jälgimismalli järgmiselt: „https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}“.

Parameetri vorming võib olla „redirection_url=“ või „redirection_url=...&transparent=true“ olenevalt kolmanda osapoole teenusest ja selle teenuse Google’is sertifitseeritud parameetritest.

Näide
Jälgimise URL: https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/
või
Jälgimise URL: https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/&force_transparent=true

Meeldetuletus! Valesid parameetreid kasutavad reklaamid lükatakse tagasi.

Klikijälgija – vale tee

Teie klikijälgija võib toetada erinevate sündmuste (näitamiste, klikkide) jälgimist või mitut klikitüüpi. See tagasilükkamine näitab, et klikijälgijat kasutatakse vale sündmusetüübi jälgimiseks. Lisateavet otsige klikijälgija dokumentatsioonist.

Meeldetuletus! Küsige oma klikijälgimisteenuse pakkujalt, millised teed on Google’is sertifitseeritud läbipaistvaks. Kui URL-i tavad on muutunud, paluge tal taotleda lisateede sertifitseerimist ja katkestada vanade teede tugi.

Klikijälgija – sihtkoht ei ühti

Tagasilükkamisel võivad olla järgmised põhjused.

 • Klikijälgijas ja lõpliku URL-i väljal deklareeritud sihtkoht ei ühti.
  • Näiteks kui lõplik URL on „https://example.org/“ ja klikijälgija URL on „https://click.tracker.com/?redir=https://web.dev/“ ning tagasilükkamise põhjuseks on „https://web.dev/“, lükatakse reklaam tagasi, sest kasutajad suunatakse mujale kui lõplikule URL-ile. Muutke lõplikku URL-i või jälgimismalli, et need ühtiksid teie kavandatud sihtkohaga.
 • Reklaamija ümbersuunamissihtkoht sisaldab sertifitseerimata klikijälgijat.
  • Näiteks kui lõplik URL on „https://example.org/“ ja klikijälgija URL on „https://click.tracker1.com/?redir=https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/“ ning tagasilükkamise põhjuseks on „https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/“, lükatakse reklaam tagasi, sest klikijälgija different-clicktracker.com on sertifitseerimata.
  • Kõik kasutatavad klikijälgijad peavad olema sertifitseeritud ning see nõue kehtib igale klikijälgijale, mis on seatud jälgimismalli ja lõpliku URL-i vahele.

  Pärast muudatuste tegemist saab reklaamija reklaamid uuesti ülevaatuseks esitada SSA abil.

  Meeldetuletus! Kontrollige alati, kas teie jälgimismall on seadistatud nii, et see kajastaks teie jälgija deklareeritud sihtkohta täpselt. Reklaamijad võivad jälgimismalli pesastada teise klikijälgija eeldusel, et mõlemad klikijälgijad on taotlusvormi kaudu sertifitseeritud.

Klikijälgija – mittesõelutav jälgimismall

Lahendus: eemaldage kõik erimärgid, mis võivad takistada teie jälgija deklareeritud URL-i tuvastamist. Samuti tuleb veenduda, et deklareeritud oleks veebileht, mitte IP-aadress või süvalink.

Meeldetuletus! IP-aadresse (12.34.45.56) ja süvalinke (tel://) ei toetata.

Klikijälgija sertifitseerimine

Kui olete klikijälgimisteenuse pakkuja, kes vastab sertifitseerimisprogrammi juhistes esiletõstetud nõuetele, saate taotleda sertifitseerimist. Sertifitseeritud reklaamijad saavad sertifitseeritud klikijälgija abil reklaame esitada.

Sertifitseeritud klikkide jälgimise teenusepakkujate loendi vaatamiseks klikkige siin.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü