Piiratud reklaamivormingud ja funktsioonid

Juurdepääs täiustatud reklaamivormingutele ja funktsioonidele Google Adsis oleneb mitmesugustest teguritest. Teatud reklaamivormingud ja funktsioonid ei ole teie jaoks saadaval enne, kui vastate konkreetsetele nõuetele või teil on sertifikaat nende kasutamiseks.

Sertifikaat võib tähendada dokumenti (nt kaasnevaid litsentse või isikut tuvastavaid dokumente), millega kinnitate, et teil on volitus toote funktsioonidele juurdepääsemiseks, või mis tõendab, et olete teatud aja vältel järginud kõiki nõutavaid eeskirju. Kõikide reklaamivormingute ja funktsioonide puhul kehtivad tavapärased Google Adsi eeskirjad.

Kui teie konto ei vasta asjakohastele nõuetele, on järgmised reklaamivormingud piiratud. 

HTML5-reklaamid

HTML5-reklaamide kasutamise nõuded

Peaksite oma Google Adsi kontol HTML5-reklaamidele juurdepääsu saama siis, kui teie kontol on meie platvormidel piisav ajalugu ja see vastab järgmistele nõuetele.

  • Konto on olnud avatud enam kui 90 päeva.
  • Kogu perioodi jooksul on kontol kokku kulutatud vähemalt 9000 eurot.
  • Konto pole meie eeskirju rikkunud.

Pidage meeles, et ülalolevatele nõuetele vastamine ei garanteeri alati HTML5-reklaamidele juurdepääsu.

Kui HTML5-reklaamid pole teie konto jaoks saadaval, võite juurdepääsutaotluse esitada selle vormi kaudu. Enne taotluse esitamist veenduge, et teie konto vastaks allolevatele sobilikkuse kriteeriumidele. Seitsme tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist saate meiliteavituse koos olekuvärskendusega.

  • Konto pole meie eeskirju rikkunud.
  • Konto ajaloos ei esine makseprobleeme.
  • Kogu perioodi jooksul on kontol kokku kulutatud vähemalt 1000 eurot.

Pideva juurdepääsu säilitamiseks HTML5-reklaamidele veenduge, et te ei rikuks eeskirju ja teie kontoajalugu oleks laitmatu.

Seni saate kasutada muid võimalusi, näiteks üleslaaditud AMPHTML-reklaame või automaatselt kohanduvaid displeireklaame.

Veenduge, et järgiksite õigeid displeireklaamide nõudeid.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?