Περιορισμένες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν την πρόσβαση σε σύνθετες μορφές και λειτουργίες διαφήμισης στο Google Ads. Ορισμένες μορφές και λειτουργίες διαφήμισης δεν διατίθενται σε όλους τους διαφημιζομένους, έως ότου συμμορφωθούν με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ή πιστοποιηθούν για τη χρήση αυτών των στοιχείων.

Η πιστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή τεκμηρίωσης, όπως σχετικών αδειών και εγγράφων ταυτοποίησης, για να επιβεβαιώσετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι όσον αφορά την πρόσβαση στις λειτουργίες προϊόντος ή ότι έχετε επιδείξει σταθερό ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές για ορισμένο χρονικό διάστημα. Όλες οι μορφές διαφήμισης και οι λειτουργίες υπόκεινται επίσης στις βασικές πολιτικές του Google Ads.

Οι παρακάτω μορφές διαφήμισης υπόκεινται σε περιορισμούς, εκτός αν ο λογαριασμός σας συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις. 

Διαφημίσεις HTML5

Απαιτήσεις για τη χρήση διαφημίσεων HTML5

Θα αποκτήσετε πρόσβαση στις διαφημίσεις HTML5 στον λογαριασμό σας Google Ads, αφού ο λογαριασμός σας εκπληρώσει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Ο λογαριασμός είναι ανοικτός για περισσότερες από 90 ημέρες.
 • Ο λογαριασμός έχει συνολικές δαπάνες άνω των 9.000 €.
 • Ο λογαριασμός έχει καλό ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές.

Έχετε υπόψη ότι η εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων δεν εγγυάται πάντοτε την πρόσβαση σε διαφημίσεις HTML5.

Αν οι διαφημίσεις HTML5 δεν είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση πρόσβασης, συμπληρώνοντας τη Φόρμα αίτησης πρόσβασης σε διαφημίσεις HTML5. Προτού υποβάλετε την αίτησή σας, βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός σας πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που αναφέρονται παρακάτω. Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ενημέρωση κατάστασης μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησής σας.

 • Ο λογαριασμός έχει καλό ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές.
 • Ο λογαριασμός έχει καλό ιστορικό πληρωμών.
 • Ο λογαριασμός έχει συνολικές δαπάνες άνω των 1.000 €.

Για να έχετε συνεχώς πρόσβαση στις διαφημίσεις HTML5, βεβαιωθείτε ότι δεν παραβαίνετε τις πολιτικές μας και ότι διατηρείτε ένα καλό ιστορικό συμμόρφωσης με τις πολιτικές.

Στο μεταξύ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε άλλες επιλογές, όπως μεταφορτωμένες διαφημίσεις AMP HTML ή αποκριτικές διαφημίσεις προβολής.

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις σωστές προδιαγραφές διαφημίσεων προβολής.

Εφαρμογές παρακολούθησης κλικ

Απαιτήσεις για τη χρήση εφαρμογών παρακολούθησης κλικ

Επιτρέπεται στους διαφημιζομένους να χρησιμοποιούν μόνο εφαρμογές παρακολούθησης κλικ, πιστοποιημένες από την Google. Οι διαφημίσεις από διαφημιζομένους που χρησιμοποιούν μη πιστοποιημένες εφαρμογές παρακολούθησης κλικ στη λειτουργία Πρότυπο παρακολούθησης ενδέχεται να απορριφθούν. Δείτε τη λίστα των πιστοποιημένων εφαρμογών παρακολούθησης κλικ εδώ.

Εναλλακτικά, οι διαφημιζόμενοι που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές παρακολούθησης κλικ μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλες επιλογές παρακολούθησης, π.χ. να ρυθμίσουν ένα pixel εμφάνισης σε μια σελίδα προορισμού.

Ρύθμιση εφαρμογής παρακολούθησης κλικ στο πρότυπο παρακολούθησης

Θα χρειαστεί να προσθέσετε το URL επόμενης μεταπήδησης στην παράμετρο ανακατεύθυνσης (επισημασμένο με έντονη γραφή) στο πεδίο προτύπου παρακολούθησης, όπως εμφανίζεται στο παρακάτω παράδειγμα:

https://your.tracker.com/?creative={creative}&device={device}&gclid={gclid}&redirect={your.landing.page.url}

Η συγκεκριμένη μορφή της παραμέτρου μπορεί να διαφέρει για διαφορετικούς παρόχους εφαρμογών παρακολούθησης κλικ. Επομένως, συνεργαστείτε με τον αντίστοιχο πάροχο εφαρμογών παρακολούθησης κλικ, για να διασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείται η κατάλληλη μορφή.

Μπορείτε να ενσωματώσετε μία ή περισσότερες εφαρμογές παρακολούθησης κλικ εντός της κύριας εφαρμογής παρακολούθησης κλικ. Για να παραμένει σε συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική, κάθε ενσωματωμένη εφαρμογή παρακολούθησης κλικ και κάθε κύρια συσκευή παρακολούθησης κλικ πρέπει να είναι πιστοποιημένη, ενώ πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και η παράμετρος επόμενης μεταπήδησης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση του προτύπου παρακολούθησης.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Εφαρμογές παρακολούθησης κλικ

Γενικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων για εφαρμογές παρακολούθησης κλικ

 1. Για να δείτε γιατί οι διαφημίσεις απορρίφθηκαν, ελέγξτε την κατάσταση των Διαφημίσεων, ακόμα και αν η εφαρμογή παρακολούθησης κλικ έχει διαμορφωθεί αλλού, όπως σε επίπεδο καμπάνιας.
 2. Μια εφαρμογή παρακολούθησης κλικ προστίθεται πάντα στο πεδίο προτύπου παρακολούθησης (στις Επιλογές URL)
  1. Αν χρειάζεται να ελέγξετε την εφαρμογή παρακολούθησης κλικ, για να δείτε αν βρίσκεται στη λίστα πιστοποιημένων, μπορείτε να τη βρείτε σε επίπεδο λογαριασμού, καμπάνιας, ομάδας διαφημίσεων, επιπέδου διαφήμισης ή λέξης-κλειδιού. 
 3. Οι διαφημίσεις θα ελεγχθούν εκ νέου, μόλις το πρότυπο παρακολούθησης αλλάξει και αποθηκευτεί. Αν ο λογαριασμός σας έχει περισσότερες από 100.000 επηρεαζόμενες διαφημίσεις, υποβάλετε ξανά τις σημαντικότερες για έλεγχο, ώστε να επισπεύσετε τη διαδικασία.

Εφαρμογή παρακολούθησης κλικ - Μη υποστηριζόμενη

Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Καταργήστε την εφαρμογή παρακολούθησης κλικ από το Google Ads και εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα pixel παρακολούθησης σελίδας προορισμού.
 • Αλλάξτε σε μια πιστοποιημένη εφαρμογή παρακολούθησης κλικ, τη λίστα των πιστοποιημένων εφαρμογών παρακολούθησης εδώ που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πελάτες μας.
 • Ζητήστε από τον πάροχο υπηρεσιών παρακολούθησης κλικ να υποβάλει τον εαυτό του για πιστοποίηση.
 • Όταν πραγματοποιηθούν και αποθηκευτούν αλλαγές στις διαφημίσεις, οι διαφημίσεις θα υποβληθούν ξανά σε έλεγχο. Αν ο πάροχος υπηρεσιών παρακολούθησης κλικ έχει πιστοποιηθεί από την πιο πρόσφατη υποβολή των διαφημίσεών σας, υποβάλετέ τις ξανά.
Υπενθύμιση: Οι διαφημίσεις που χρησιμοποιούν μη πιστοποιημένη υπηρεσία παρακολούθησης κλικ θα απορρίπτονται.

Εφαρμογή παρακολούθησης κλικ - Απαιτείται συγκεκριμένη παράμετρος

Η εφαρμογή παρακολούθησης κλικ απαιτεί περαιτέρω διαμόρφωση, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Google σχετικά με τις εφαρμογές παρακολούθησης κλικ. Υπάρχουν 2 τρόποι για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα:

 • Συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση της εφαρμογής παρακολούθησης κλικ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της με το Google Ads, καθώς ενδέχεται να απαιτείται η ενεργοποίηση μιας επιλογής.
 • Επεξεργαστείτε το URL για συμμόρφωση, χρησιμοποιώντας σχόλια για την απόρριψη:
  • Παράμετρος που λείπει: Για παράδειγμα, αν το URL παρακολούθησης είναι https://tracker.example.com/track?sid=12345 και η απόρριψη δηλώνει ότι η παράμετρος που λείπει είναι "&redirection_url={lpurl}" , επεξεργαστείτε το πρότυπο παρακολούθησης, ώστε να περιέχει το "https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}"
  • Κατάργηση παραμέτρου: Αν το URL παρακολούθησης είναι “https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}&transparent=false” και η απόρριψη δηλώνει ότι η παράμετρος προς κατάργηση είναι "διαφανής", επεξεργαστείτε το πρότυπο παρακολούθησης, ώστε να περιέχει το “https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}”.

Αυτό μπορεί να έχει τη μορφή "redirection_url=" ή "redirection_url=...&transparency=true", ανάλογα με την υπηρεσία τρίτου μέρους και τις παραμέτρους που επέλεξε να πιστοποιήσει με την Google.

Παράδειγμα:
URL παρακολούθησης: https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/
ή
URL παρακολούθησης: https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/&force_transparent=true

Υπενθύμιση: Οι διαφημίσεις που δεν χρησιμοποιούν τις σωστές παραμέτρους θα απορρίπτονται.

Εφαρμογή παρακολούθησης κλικ - Λανθασμένη διαδρομή

Η εφαρμογή παρακολούθησης κλικ που χρησιμοποιείτε μπορεί να υποστηρίζει την παρακολούθηση διαφορετικών συμβάντων (εμφανίσεις, κλικ) ή πολλούς τύπους κλικ. Αυτή η απόρριψη υποδεικνύει ότι η εφαρμογή παρακολούθησης κλικ χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση λανθασμένου τύπου συμβάντος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της εφαρμογής παρακολούθησης κλικ.

Υπενθύμιση: Επικοινωνήστε με τον πάροχο εφαρμογών παρακολούθησης κλικ, για να επιβεβαιώσετε ποιες διαδρομές έχουν πιστοποιηθεί ως διαφανείς από την Google. Αν οι συμβάσεις URL έχουν αλλάξει, ζητήστε από τον πάροχο να ανοίξει ένα αίτημα για να πιστοποιηθούν περισσότερες διαδρομές και να καταργηθούν οι παλιές.

Εφαρμογή παρακολούθησης κλικ - Αναντιστοιχία προορισμού

Απορρίψεις ενδέχεται να εμφανιστούν επειδή:

 • Ο προορισμός που δηλώθηκε στην εφαρμογή παρακολούθησης κλικ και στο πεδίο τελικού URL δεν αντιστοιχούν.
  • Για παράδειγμα, αν το τελικό URL είναι "https://example.org/" και το URL εφαρμογής παρακολούθησης κλικ είναι "https://click.tracker.com/?redir=https://web.dev/" και η αιτία απόρριψης είναι "https://web.dev/", η διαφήμιση θα απορριφθεί, επειδή οι χρήστες κατευθύνονται κάπου αλλού εκτός του τελικού URL. Επεξεργαστείτε το τελικό URL ή το πρότυπο παρακολούθησης, ώστε να αντιστοιχούν στον επιδιωκόμενο προορισμό.
 • Ο στόχος ανακατεύθυνσης του διαφημιζομένου περιλαμβάνει μια μη πιστοποιημένη εφαρμογή παρακολούθησης κλικ.
  • Για παράδειγμα, αν το τελικό URL είναι “https://example.org/” και το URL παρακολούθησης κλικ είναι “https://click.tracker1.com/?redir=https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/” και η αιτία απόρριψης είναι “https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/”, η διαφήμιση θα απορριφθεί επειδή η εφαρμογή different-clicktracker.com δεν είναι πιστοποιημένη.
  • Όλες οι εφαρμογές παρακολούθησης κλικ που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι πιστοποιημένες. Αυτή η απαίτηση ισχύει για κάθε εφαρμογή παρακολούθησης κλικ μεταξύ του προτύπου παρακολούθησης και του τελικού URL.

  Μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών, ο διαφημιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει την SSA για να υποβάλει εκ νέου διαφημίσεις για έλεγχο.

  Υπενθύμιση: Θα πρέπει να διασφαλίζετε πάντα ότι το πρότυπο παρακολούθησης έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τον δηλωμένο προορισμό στην εφαρμογή παρακολούθησης. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν να ενσωματώσουν μια άλλη εφαρμογή παρακολούθησης κλικ στο πρότυπο παρακολούθησης που χρησιμοποιούν, εφόσον και οι δύο εφαρμογές παρακολούθησης κλικ είναι πιστοποιημένες μέσω της φόρμας αίτησης.

Εφαρμογή παρακολούθησης κλικ - Πρότυπο παρακολούθησης χωρίς δυνατότητα ανάλυσης

Τρόπος διόρθωσης: Καταργήστε τυχόν ειδικούς χαρακτήρες που ενδέχεται να εμποδίζουν το URL που δηλώνεται στην εφαρμογή παρακολούθησης. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι έχει δηλωθεί μια ιστοσελίδα και όχι μια διεύθυνση IP ή ένας σύνδεσμος σε βάθος.

Υπενθύμιση: Δεν υποστηρίζονται διευθύνσεις IP (12.34.45.56) και σύνδεσμοι σε βάθος (tel://).

Πιστοποίηση συσκευής παρακολούθησης κλικ

Αν είστε πάροχος υπηρεσιών συσκευών παρακολούθησης κλικ και πληροίτε τις απαιτήσεις που επισημαίνονται στις οδηγίες για το πρόγραμμα πιστοποίησης, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση. Αφού λάβουν την πιστοποίηση, θα επιτρέπεται στους διαφημιζομένους να προβάλλουν διαφημίσεις χρησιμοποιώντας την πιστοποιημένη συσκευή παρακολούθησης κλικ.

Κάντε κλικ εδώ, για να δείτε μια λίστα πιστοποιημένων συσκευών παρακολούθησης κλικ.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού