Formats i funcions d'anunci restringits

Google ofereix versions traduïdes del Centre d'ajuda, però no pretenen canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és la versió oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

Hi ha diversos factors que determinen l'accés a les funcions i als formats d'anunci avançats de Google Ads. Alguns formats i funcions publicitaris no estan disponibles per a tots els anunciants fins que no es compleixen uns requisits específics o s'obté la certificació per utilitzar-los.

La certificació pot comportar haver de proporcionar documentació, com ara llicències i documents identificatius que confirmin que teniu autorització per accedir a les funcions del producte o que heu demostrat un historial continuat de compliment de les polítiques durant un determinat període de temps. Tots els formats i les funcions d'anunci estan subjectes, a més, a les polítiques de Google Ads estàndard.

Els formats d'anunci següents estan restringits, tret que el compte compleixi els requisits pertinents. 

Anuncis HTML5

Requisits per utilitzar anuncis HTML5

Hauríeu de poder accedir als anuncis HTML5 al compte de Google Ads tan bon punt aquest compte hagi complert els requisits següents:

 • El compte es va obrir fa més de 90 dies.
 • El compte té més de 9.000 USD de despesa total.
 • El compte té un bon historial de compliment de les polítiques.

Tingueu present que el compliment d'aquests requisits no garanteix per si sol l'accés als anuncis HTML5.

Si els anuncis HTML5 no estan disponibles al vostre compte, podeu sol·licitar-hi l'accés emplenant el formulari d'accés a HTML5. Abans d'enviar la sol·licitud, assegureu-vos que el compte compleixi els criteris d'idoneïtat que s'enumeren tot seguit. Un cop l'hàgiu enviat, us informarem de l'estat de la sol·licitud en el termini de 7 dies laborables mitjançant una notificació per correu electrònic.

 • El compte té un bon historial de compliment de les polítiques.
 • El compte té un bon historial de pagaments.
 • El compte té més de 1.000 USD de despesa total.

Per mantenir l'accés continuat als anuncis HTML5, assegureu-vos de no infringir les nostres polítiques i de mantenir un bon historial de compliment.

Mentrestant, podeu fer servir altres opcions com ara els anuncis HTML AMP penjats o els anuncis de display responsius.

Assegureu-vos de seguir les especificacions correctes per als anuncis de display.

Sistemes de seguiment de clics

Requisits per utilitzar els sistemes de seguiment de clics

Els anunciants només tenen permès utilitzar sistemes de seguiment de clics certificats per Google. És possible que es rebutgin els anuncis d'anunciants que utilitzin sistemes de seguiment de clics no certificats a la funció de plantilla de seguiment. Consulteu la llista de sistemes de seguiment de clics certificats aquí.

Com a alternativa, els anunciants que no vulguin utilitzar sistemes de seguiment de clics poden fer servir altres opcions de seguiment, com ara configurar un píxel d'impressió en una pàgina de destinació.

Configurar un sistema de seguiment de clics a la plantilla de seguiment

Haureu d'afegir l'URL de pròxim salt al paràmetre de redirecció (marcat en negreta), al camp de la plantilla de seguiment, tal com es mostra a l'exemple de sota:

https://your.tracker.com/?creative={creative}&device={device}&gclid={gclid}&redirect={your.landing.page.url}

És possible que el format específic dels paràmetres variï segons el proveïdor del sistema de seguiment de clics. Per tant, parleu amb el vostre proveïdor de seguiment de clics per assegurar-vos que s'utilitza el format adequat.

Podeu imbricar un o diversos sistemes de seguiment de clics al vostre sistema de seguiment de clics principal. Per continuar complint aquesta política, els sistemes de seguiment de clics imbricats i el sistema de seguiment de clics principal han d'estar certificats, i el paràmetre de pròxim salt ha d'estar definit clarament.

Obteniu més informació sobre com podeu configurar una plantilla de seguiment.

Eina de resolució de problemes: sistemes de seguiment de clics

Passos generals per a la resolució de problemes relacionats amb els sistemes de seguiment de clics

 1. A fi de veure per què s'han rebutjat els anuncis, comproveu-ne l'estat, encara que el sistema de seguiment de clics estigui configurat en un altre lloc, com ara al nivell de campanya.
 2. Un sistema de seguiment de clics sempre s'afegeix al camp de plantilla de seguiment (a Opcions d'URL).
  1. Si necessiteu comprovar que el sistema de seguiment de clics és a la llista de sistemes certificats, podeu trobar-lo al nivell de compte, de campanya, de grup d'anuncis, d'anunci o de paraula clau.
 3. Els anuncis es tornaran a revisar quan la plantilla de seguiment s'hagi canviat i desat. Si el vostre compte té més de 100.000 anuncis afectats, torneu a enviar a revisió els més importants a fi d'accelerar el procés.

Sistema de seguiment de clics - No admès

Per corregir aquest problema, seleccioneu una de les opcions següents:

 • Traieu el sistema de seguiment de clics de Google Ads i plantegeu-vos utilitzar un píxel de seguiment de la pàgina de destinació en el seu lloc.
 • Canvieu a un sistema de seguiment de clics certificat: aquí trobareu una llista dels sistemes de seguiment certificats que poden utilitzar els nostres clients.
 • Demaneu al vostre proveïdor de serveis de sistemes de seguiment de clics que sol·liciti la certificació.
 • Quan es facin canvis als anuncis i es desin, els anuncis es tornaran a revisar. Si el vostre proveïdor de serveis de sistemes de seguiment de clics ha obtingut la certificació després que enviéssiu els anuncis per última vegada, torneu a enviar-los.
Recordatori: els anuncis que utilitzin un servei de seguiment de clics no certificat es rebutjaran.

Sistema de seguiment de clics - Paràmetre específic necessari

El sistema de seguiment de clics requereix una configuració addicional per complir els requisits de sistemes de seguiment de clics de Google. Hi ha dues maneres de corregir aquest problema:

 • Consultar la documentació del sistema de seguiment de clics per obtenir més informació sobre com es pot utilitzar amb Google Ads. Això pot requerir activar una opció.
 • Editar l'URL perquè compleixi els requisits tenint en compte els comentaris del motiu de rebuig:
  • Falta un paràmetre: per exemple, si l'URL de seguiment és https://tracker.example.com/track?sid=12345 i al motiu de rebuig s'indica que el paràmetre que falta és “&redirection_url={lpurl}”, editeu la plantilla de seguiment perquè contingui “https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}”.
  • Traieu el paràmetre: si l'URL de seguiment és “https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}&transparent=false” i al motiu de rebuig s'indica que el paràmetre que s'ha de treure és "transparent", editeu la plantilla de seguiment perquè contingui “https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}”.

Pot tenir un aspecte semblant a "redirection_url=" o "redirection_url=...&transparent=true", en funció del servei de tercers i dels paràmetres que hagi triat certificar amb Google.

Exemple:
URL de seguiment: https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/
o
URL de seguiment: https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/&force_transparent=true

Recordatori: els anuncis que no utilitzin els paràmetres correctes es rebutjaran.

Sistema de seguiment de clics - Camí incorrecte

Pot ser que el sistema de seguiment de clics admeti el seguiment d'esdeveniments diferents (impressions o clics) o diversos tipus de clics. Aquest motiu de rebuig significa que el sistema de seguiment de clics s'utilitza per fer el seguiment d'un tipus d'esdeveniment incorrecte. Consulteu la documentació del sistema de seguiment de clics per obtenir més informació.

Recordatori: contacteu amb el vostre proveïdor de sistemes de seguiment de clics per confirmar quins camins ha certificat Google com a transparents. Si les convencions d'URL han canviat, demaneu-li que faci una sol·licitud per certificar més camins i discontinuar els antics.

Sistema de seguiment de clics - Discordança amb la destinació

Els rebuigs es poden produir perquè:

 • La destinació declarada al sistema de seguiment de clics i al camp de l'URL final no coincideixen.
  • Per exemple, si l'URL final és "https://example.org/", l'URL de seguiment de clics és "https://click.tracker.com/?redir=https://web.dev/" i el motiu de rebuig és "https://web.dev/", l'anunci es rebutjarà perquè s'envia els usuaris a un lloc diferent de l'URL final. Editeu l'URL final o la plantilla de seguiment perquè coincideixin amb la destinació prevista.
 • L'objectiu de redirecció de l'anunciant inclou un sistema de seguiment de clics no certificat.
  • Per exemple, si l'URL final és “https://example.org/”, l'URL del sistema de seguiment de clics és “https://click.tracker1.com/?redir=https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/” i el motiu de rebuig és “https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/”, l'anunci es rebutjarà perquè different-clicktracker.com no està certificat.
  • Tots els sistemes de seguiment de clics que s'utilitzin han d'estar certificats i aquest requisit s'aplica a tots els sistemes de seguiment de clics que hi ha entre la plantilla de seguiment i l'URL final.

  Un cop fets els canvis, l'anunciant pot utilitzar les apel·lacions d'autoservei (SSA) per tornar a enviar els anuncis a revisió.

  Recordatori: assegureu-vos sempre que la plantilla de seguiment estigui configurada per reflectir amb precisió la destinació declarada al sistema de seguiment. Els anunciants poden imbricar un altre sistema de seguiment de clics dins de la seva plantilla de seguiment, sempre que tots dos sistemes estiguin certificats mitjançant el formulari de sol·licitud.

Sistema de seguiment de clics - Plantilla de seguiment no analitzable

Com es pot corregir: traieu els caràcters especials que puguin estar obstaculitzant l'URL declarat al sistema de seguiment. A més, assegureu-vos que es declari una pàgina web, i no una adreça IP o un enllaç profund.

Recordatori: no s'admeten les adreces IP (12.34.45.56) ni els enllaços profunds (tel://).

Certificació d'un sistema de seguiment de clics

Si sou un proveïdor de serveis de sistemes de seguiment de clics i compliu els requisits indicats a les directrius del programa de certificació, podeu sol·licitar la certificació. Quan l'obtingueu, els anunciants podran publicar anuncis mitjançant el sistema de seguiment de clics certificat.

Feu clic aquí per obtenir una llista de proveïdors de serveis de sistemes de seguiment de clics certificats.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
7140761160912796356
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
true
true
73067