Ограничени рекламни формати и функции

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Има много фактори, от които зависи достъпът до разширените рекламни формати и функции в Google Ads. Определени рекламни формати и функции не са налице за всички рекламодатели, докато не започнат да отговарят на конкретни изисквания или не бъдат сертифицирани за използването им.

Сертифицирането може да включва предоставяне на документи, като поддържащи лицензи и документ за идентификация, с които се показва дали имате пълномощия за достъп до продуктовите функции или дали сте спазвали правилата достатъчно време. Всички рекламни формати и функции също така са предмет на стандартните правила на Google Ads.

Следните рекламни формати са ограничени, ако профилът Ви не отговаря на съответните изисквания.

Реклами с HTML5

Изисквания за използване на реклами с HTML5

Би трябвало да можете да получите достъп до реклами с HTML5 в профила си в Google Ads, след като той е изпълнил следните изисквания:

 • открит е преди повече от 90 дни;
 • има над 9000 щ.д. общо разходи за целия период;
 • профилът трябва да има добра история на спазване на правилата.

Имайте предвид, че изпълнението на горните изисквания невинаги гарантира достъп до реклами с HTML5.

Ако в профила Ви не са налице реклами с HTML5, можете да кандидатствате за достъп, като попълните формуляра за кандидатстване за достъп до HTML5. Преди да изпратите молбата си за кандидатстване, проверете дали профилът Ви отговаря на критериите за участие, посочени по-долу. Ще получите известие по имейл с актуализация за състоянието в рамките на седем работни дни от изпращането на кандидатурата.

 • Профилът трябва да има добра история на спазване на правилата.
 • Профилът трябва да има добра история на плащанията.
 • Профилът трябва да има над 1000 щ.д. общо разходи за целия период.

За да не се прекъсва достъпът Ви до реклами с HTML5, моля, старайте се да не нарушавате правилата ни и да поддържате добра история на спазването им.

Междувременно можете да използвате други опции, като качени AMPHTML реклами или адаптивни дисплейни реклами.

Уверете се, че следвате правилните спецификации за дисплейните реклами.

Услуги за проследяване на кликванията

Изисквания за използването на услуги за проследяване на кликванията

На рекламодателите е разрешено да използват само сертифицирани от Google услуги за проследяване на кликванията. Рекламите от рекламодатели, които използват несертифицирани услуги за проследяване на кликвания във функцията „Шаблон за проследяване“, може да не бъдат одобрени. Можете да намерите списъка със сертифицираните такива услуги тук.

Рекламодателите, които не желаят да работят с услуги за проследяване на кликванията, могат да използват други опции за проследяване, като например настройване на пиксел за импресии в целева страница.

Настройване на използваната от Вас услуга за проследяване на кликванията в шаблона за проследяване

Ще трябва да добавите URL адреса на следващия преход към параметъра redirect (удебелен) в шаблона за проследяване, както е показано в примера по-долу:

https://your.tracker.com/?creative={creative}&device={device}&gclid={gclid}&redirect={your.landing.page.url}

Конкретният формат на параметрите може да се различава за различните доставчици на проследяване на кликвания. Обърнете се към доставчика, с който работите, за информация за правилния формат.

Може да вложите няколко услуги за проследяване на кликванията в основната си такава услуга. За да спазвате правилата, и основната услуга за проследяване на кликванията, и всички вложени такива услуги трябва да бъдат сертифицирани, а параметърът за следващия преход трябва да бъде ясно дефиниран.

Научете повече за настройването на шаблона за проследяване.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Услуги за проследяване на кликванията

Общи стъпки за отстраняване на неизправности за услуги за проследяване на кликванията

 1. За да разберете защо рекламите не са одобрени, проверете състоянието на рекламите дори ако услугата за проследяване на кликванията е конфигурирана другаде, например на ниво кампания.
 2. В полето на шаблона за проследяване винаги се добавя услуга за проследяване на кликванията (в Опции за URL адрес).
  1. Ако трябва да проверите услугата за проследяване на кликванията, за да видите дали е в списъка със сертифицирани, можете да я намерите на ниво профил, кампания, рекламна група, реклама или ключова дума.
 3. Рекламите ще бъдат прегледани отново, след като шаблонът им за проследяване бъде променен и запазен. Ако профилът Ви има повече от 100 000 засегнати реклами, изпратете отново най-важните за преглед, за да ускорите процеса.

Услуга за проследяване на кликванията – Не се поддържа

За да отстраните този проблем, изберете едно от следните:

 • Премахнете услугата за проследяване на кликванията от Google Ads и вместо това помислете дали да не използвате проследяващ пиксел на целевата страница.
 • Преминете към сертифицирана услуга за проследяване на кликванията – тук има списък със сертифицираните такива услуги, които клиентите ни могат да използват.
 • Помолете доставчика си на услуги за проследяване на кликванията да кандидатства за сертифициране.
 • Когато промените в рекламите бъдат извършени и запазени, рекламите ще бъдат прегледани повторно. Ако доставчикът Ви на услуги за проследяване на кликванията е сертифициран след последното изпращане на рекламите Ви, изпратете ги отново.
Напомняне: Рекламите, използващи несертифицирана услуга за проследяване на кликванията, няма да бъдат одобрявани.

Проследяване на кликванията – Необходим е конкретен параметър

Услугата Ви за проследяване на кликванията изисква допълнително конфигуриране, за да спазва изискванията на Google за проследяване на кликванията. Има два начина да отстраните този проблем:

 • Направете справка с документацията на използваната от Вас услуга за проследяване на кликванията за повече информация как да я използвате с Google Ads, за което може да е необходимо активиране на опция.
 • Редактирайте URL адреса си, така че да спазва изискванията, като използвате отзива в неодобрението:
  • Липсващ параметър: Ако например проследяващият Ви URL адрес е https://tracker.example.com/track?sid=12345 и съгласно неодобрението е посочено, че липсващият параметър е &redirection_url={lpurl}, редактирайте шаблона си за проследяване така, че да съдържа https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}.
  • Премахване на параметъра: Ако проследяващият Ви URL адрес е https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}&transparent=false и ако в неодобрението е посочено, че параметърът за премахване е transparent, редактирайте шаблона си за проследяване така, че да съдържа https://tracker.example.com/track?sid=12345&redirection_url={lpurl}.

Може да изглежда по следния начин: redirection_url= или redirection_url=...&transparent=true, в зависимост от услугата на третата страна и кои параметри е избрала да сертифицира с Google.

Пример:
Проследяващ URL адрес: https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/
или
Проследяващ URL адрес: https://tracker.com/?redirection_url=https://example.org/&force_transparent=true

Напомняне: Рекламите, които не използват правилния параметър или съответно параметри, няма да бъдат одобрявани.

Проследяване на кликванията – Неправилен път

Услугата Ви за проследяване на кликванията може да поддържа проследяване на различни събития (импресии, кликвания) или няколко типа кликвания. Това неодобрение означава, че услугата за проследяване на кликванията се използва за проследяване на неправилен тип събитие. За допълнителна информация направете справка с документацията на услугата за проследяване на кликванията.

Напомняне: Моля, свържете се с доставчика си на услуги за проследяване на кликванията, за да проверите кои пътища са сертифицирани от Google като прозрачни. Ако правилата за URL адресите са се променили, моля, помолете го да отвори заявка за сертифициране на още пътища и за оттегляне на старите.

Проследяване на кликванията – Несъответствие на дестинацията

Неодобрения може да се показват, защото:

 • Дестинацията, декларирана в услугата за проследяване на кликванията и в полето за крайния URL адрес, не съвпада.
  • Ако например крайният URL адрес е https://example.org/, а URL адресът на услугата за проследяване на кликванията е https://click.tracker.com/?redir=https://web.dev/ и причината за неодобрението е https://web.dev/, рекламата няма да бъде одобрена, тъй като потребителите биват изпращани на място, различно от крайния URL адрес. Редактирайте крайния си URL адрес или шаблона за проследяване, така че да съответстват на желаната дестинация.
 • Целта за пренасочване на рекламодателя включва несертифицирана услуга за проследяване на кликванията.
  • Ако например крайният URL адрес е https://example.org/, а URL адресът на услугата за проследяване на кликванията е https://click.tracker1.com/?redir=https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/ и причината за неодобрението е https://different-clicktracker.com/?url=https://example.org/, рекламата няма да бъде одобрена, тъй като different-clicktracker.com не е сертифициран.
  • Всички използвани услуги за проследяване на кликванията трябва да бъдат сертифицирани, като това изискване се отнася за всички такива услуги между шаблона за проследяване и крайния URL адрес.

  След като промените бъдат извършени, рекламодателят може да използва SSA, за да изпрати повторно рекламите за преглед.

  Напомняне: Винаги се уверявайте, че шаблонът Ви за проследяване е конфигуриран така, че да отразява точно декларираната дестинация в услугата за проследяване. Рекламодателите могат да вложат друга услуга за проследяване на кликванията в шаблона си за проследяване, стига и двете да са сертифицирани чрез формуляра за кандидатстване.

Проследяване на кликванията – Шаблон за проследяване без възможност за синтактично анализиране

Решение: Премахнете всички специални знаци, които може да възпрепятстват URL адреса, деклариран на услугата Ви за проследяване. Освен това проверете дали е декларирана уеб страница, а не IP адрес или пряка връзка.

Напомняне: IP адреси (12.34.45.56) и преки връзки (tel://) не се поддържат.

Сертифициране на услугите за проследяване на кликванията

Ако сте доставчик на услуги за проследяване на кликванията и изпълнявате изискванията в указанията за програмата за сертифициране, може да кандидатствате за такова. След като дадена услуга за проследяване на кликванията бъде сертифицирана, на рекламодателите ще бъде разрешено да я използват при показването на реклами.

Кликнете тук за списък със сертифицираните доставчици на услуги за проследяване на кликванията.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
3023041943991682380
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067