Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (september 2019)

Google uskutoční nasledujúce aktualizácie pravidiel pre politický obsah:

Ďalšie objasnenie toho, že nedodržanie našich pravidiel pre politický obsah môže viesť k sprístupneniu informácií o účte inzerenta a jeho politických reklamách verejnosti alebo príslušným orgánom verejnej správy a regulačným orgánom. K tejto aktualizácii dôjde v septembri 2019.

V Európskej únii (EÚ) sa za predvolebné reklamy budú považovať aj tie, v ktorých je uvedená otázka, o ktorej sa má hlasovať v referende, skupina kampaní súvisiacich s referendom alebo výzva na hlasovanie v národnom referende či referende nejakého štátu alebo provincie, v ktorom sa bude hlasovať o suverenite. K tejto aktualizácii dôjde v októbri 2019.

Všetci inzerenti zobrazujúci predvolebné reklamy v EÚ musia byť overení Googlom. Inzerenti môžu teraz požiadať o overenie ešte pred aktualizáciou pravidiel. Informácie o podmienkach overenia nájdete na tejto stránke.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?