Ενημέρωση της Πολιτικής πολιτικού περιεχομένου (Σεπτέμβριος 2019)

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η Google θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες ενημερώσεις στην Πολιτική πολιτικού περιεχομένου:

Διευκρινίζεται επιπλέον ότι η έλλειψη συμμόρφωσης με τις πολιτικές πολιτικού περιεχομένου της Google ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση του λογαριασμού και των πολιτικών διαφημίσεων του διαφημιζομένου δημοσίως ή στους αρμόδιους κρατικούς και ρυθμιστικούς φορείς. Αυτή η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019.

Οι προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θα περιλαμβάνουν επίσης οποιαδήποτε διαφήμιση προβάλλει δημοψηφίσματα, καμπάνιες για δημοψηφίσματα ή παρότρυνση για ψήφο σε εθνικό δημοψήφισμα ή ακόμα και σε πολιτειακό ή τοπικό δημοψήφισμα περί εθνικής κυριαρχίας. Αυτή η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019.

Όλοι οι διαφημιζόμενοι που προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην ΕΕ πρέπει να λάβουν επαλήθευση από την Google. Οι διαφημιζόμενοι μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση επαλήθευσης πριν την ενημέρωση της πολιτικής. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις επαλήθευσης.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού