Actualització de la política de continguts de caràcter polític (setembre de 2019)

Google implementarà les actualitzacions següents a la política de contingut polític:

S'afegeix la clarificació que la manca de compliment de les polítiques de contingut polític pot implicar la comunicació de dades del compte de l'anunciant i dels seus anuncis de caràcter polític, ja sigui públicament o a les agències i els organismes governamentals rellevants. Aquesta actualització tindrà lloc el mes de setembre de 2019.

Els anuncis electorals a la Unió Europea (UE) també inclouran qualsevol anunci que plantegi una pregunta objecte de votació en referèndum, un grup fent campanya per un referèndum, o bé una crida a votar relacionada amb un referèndum d'abast nacional, o bé d'àmbit estatal o provincial, relacionat amb qüestions de sobirania. Aquesta actualització tindrà lloc al mes d'octubre de 2019.

Tots els anunciants que publiquin anuncis electorals a la UE hauran d'haver obtingut la verificació de Google. Els anunciants ja poden sol·licitar la verificació abans que s'actualitzi la política. Podeu obtenir més informació sobre els requisits de verificació aquí.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?