Актуализация на правилата за политическо съдържание (септември 2019 г.)

Google ще извърши следните актуализации на правилата за политическото съдържание:

Допълнително разяснение, че неспазването на правилата за политическото съдържание може да доведе до разкриване на информация за профила и политическите реклами на рекламодателя в общественото пространство или пред съответните правителствени органи и регулатори. Тази актуализация ще се извърши през септември 2019 г.

Предизборните реклами в Европейския съюз (ЕС) ще включват също и всички реклами, представящи въпрос от референдум за предстоящо гласуване, група кампании, свързани с референдум, или призив за гласуване във връзка с национален референдум или държавен/провинциален референдум за суверенитет. Тази актуализация ще се извърши през октомври 2019 г.

Всички рекламодатели, показващи предизборни реклами в ЕС, трябва да бъдат потвърдени от Google. Рекламодателите вече могат да кандидатстват за потвърждаване преди актуализирането на правилата. Информация за изискванията за потвърждаване можете да намерите тук.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?