Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (máj 2019)

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Spoločnosť Google bude v máji 2019 aktualizovať svoje pravidlá pre politický obsah, aby nepovoľovali regulovanú politickú reklamu v Kanade. Tieto pravidlá súvisia so zavedením novej legislatívy v Kanade a budú v účinnosti do skončenia federálnych volieb v roku 2019. Požiadavky sú takéto:

  • Od 30. júna do 21. októbra 2019 nebudú na platformách spoločnosti Google v Kanade povolené predvolebné reklamy. Za predvolebné reklamy sa v Kanade považujú všetky reklamy, ktoré obsahujú informácie o federálnej politickej strane, lídrovi federálnej politickej strany, prípadne súčasnom členovi alebo kandidátovi (vrátane uchádzačov o nomináciu) na člena kanadského parlamentu.

  • Od 27. augusta do 21. októbra 2019 nebudú na platformách spoločnosti Google v Kanade povolené reklamy na politické otázky. Reklamy na politické otázky v Kanade sú reklamy obsahujúce informácie o probléme, ktorý sa týka určitej federálnej politickej strany, prípadne súčasného člena alebo kandidáta na člena kanadského parlamentu.

Dotknutým inzerentom budú zaslané upozornenia na túto aktualizáciu pravidiel.

(Uverejnené v máji 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?