Aktualizácia pravidiel pre politický obsah (máj 2019)

Spoločnosť Google bude v máji 2019 aktualizovať svoje pravidlá pre politický obsah, aby nepovoľovali regulovanú politickú reklamu v Kanade. Tieto pravidlá súvisia so zavedením novej legislatívy v Kanade a budú v účinnosti do skončenia federálnych volieb v roku 2019. Požiadavky sú takéto:

  • Od 30. júna do 21. októbra 2019 nebudú na platformách spoločnosti Google v Kanade povolené predvolebné reklamy. Za predvolebné reklamy sa v Kanade považujú všetky reklamy, ktoré obsahujú informácie o federálnej politickej strane, lídrovi federálnej politickej strany, prípadne súčasnom členovi alebo kandidátovi (vrátane uchádzačov o nomináciu) na člena kanadského parlamentu.

  • Od 27. augusta do 21. októbra 2019 nebudú na platformách spoločnosti Google v Kanade povolené reklamy na politické otázky. Reklamy na politické otázky v Kanade sú reklamy obsahujúce informácie o probléme, ktorý sa týka určitej federálnej politickej strany, prípadne súčasného člena alebo kandidáta na člena kanadského parlamentu.

Dotknutým inzerentom budú zaslané upozornenia na túto aktualizáciu pravidiel.

(Uverejnené v máji 2019)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?