Aktualizacja zasad związanych z treściami politycznymi (maj 2019 r.)

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

W maju 2019 r. Google zaktualizuje zasady dotyczące treści politycznych, by wprowadzić zakaz wyświetlania reklam politycznych, które są objęte regulacjami prawnymi, w Kanadzie. Zmiana ta jest konsekwencją przyjęcia w Kanadzie nowych przepisów i będzie obowiązywać do czasu zakończenia wyborów federalnych w tym kraju w 2019 r. Oto wymagania, które musisz spełnić:

  • Od 30 czerwca do 21 października 2019 r. nie będzie można w Kanadzie wyświetlać na platformach Google reklam wyborczych. W Kanadzie reklamy wyborcze to reklamy, które prezentują federalną partię polityczną, przywódcę federalnej partii politycznej, obecnego członka Parlamentu Kanady lub kandydata do tej instytucji (w tym także osoby ubiegającej się o nominację partyjną).

  • Od 27 sierpnia do 21 października 2019 r. nie będzie można w Kanadzie wyświetlać na platformach Google reklam programowych. W Kanadzie reklamy programowe to reklamy prezentujące tematy, którymi zajmuje się federalna partia polityczna, obecny członek Parlamentu Kanady lub kandydat do tej instytucji.

Do odpowiednich reklamodawców zostaną wysłane powiadomienia o tej aktualizacji zasad.

(Opublikowano w maju 2019 r.)

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne