Actualització de la política de continguts polítics (maig de 2019)

Al maig de 2019, Google ha actualitzat la política de continguts polítics per prohibir la publicitat política regulada a Canadà. Aquesta política està vinculada a l'entrada en vigor d'una nova legislació a Canadà, i serà vàlida fins que s'hagin acabat les eleccions federals de 2019. Aquests són els requisits:

  • A Canadà, no es permetrà publicar anuncis electorals a les plataformes de Google entre el 30 de juny i el 21 d'octubre de 2019. En aquest país, els anuncis electorals són aquells que promocionen un partit polític federal, o bé el seu líder o un membre o candidat (cosa que inclou els candidats a la nominació) perquè sigui membre del Parlament de Canadà.

  • A Canadà, no es permetrà publicar anuncis de suport polític a les plataformes de Google entre el 27 d'agost i el 21 d'octubre de 2019. En aquest país, els anuncis de suport polític són aquells que inclouen un tema de debat que s'associa a un partit polític federal, un membre actiu o un candidat a membre del Parlament de Canadà.

Els anunciants afectats per aquesta actualització de la política rebran la notificació oportuna.

(Publicat el maig de 2019)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?