Актуализация на правилата за политическото съдържание (май 2019 г.)

През май 2019 г. Google ще актуализира правилата за политическото съдържание, за да забрани регулираното политическо рекламиране в Канада. Това правило е свързано с въвеждането на ново законодателство в Канада и ще бъде в сила до приключване на федералните избори през 2019 г. По-долу сме посочили изискванията:

  • От 30 юни до 21 октомври 2019 г. рекламите, свързани с избори, няма да бъдат разрешени в платформи на Google в Канада. Рекламите, свързани с избори, в Канада са реклами, представящи федерална политическа партия, лидер на федерална политическа партия, настоящ член или кандидат (включително лице, което се състезава за номинация) за член на парламента на Канада.

  • От 27 август до 21 октомври 2019 г. рекламите, свързани с проблеми, няма да бъдат разрешени в платформи на Google в Канада. Рекламите, свързани с проблеми, в Канада са реклами, представящи проблем, с който се свързва федерална политическа партия, настоящ член или кандидат за член на парламента на Канада.

До засегнатите рекламодатели ще бъдат изпратени известия във връзка с тази актуализация на правилата.

(Публикувано през май 2019 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?