Discovery ve Talep Yaratma reklam biçimleriyle ilgili koşullar

Google, Yardım Merkezi'nin çevrilmiş sürümlerini sunar. Ancak, çeviriler politikalarımızın içeriğini değiştiremez. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Discovery ve Talep Yaratma kampanyaları, kitle hedefleme özelliklerini ve görsel açıdan ilgi çekici biçimleri bir araya getirir. Böylece, müşterileri işlem yapmaya teşvik etmek için Google'ın feed'lerinde reklamlarınızı daha iyi şekilde kişiselleştirebilirsiniz. Bu makalede, Discovery ve Talep Yaratma kampanyalarınızın yayınlanması için Discovery ve Talep Yaratma reklam öğelerinizin (başlık, açıklama veya resim) karşılaması gereken şartlar açıklanmaktadır.

Kullanıcılar, ilgi alanlarına uyan yeni içerikleri keşfedip bunlara göz atmak için YouTube Ana Sayfası ile Sonrakini İzle feed'lerini, Keşfet'i ve Gmail'deki Tanıtımlar ile Sosyal sekmelerini ziyaret eder. Google'ın kişiselleştirilmiş feed'lerinde kaliteli bir tüketici deneyimi sunabilmemiz için, Discovery ve Talep Yaratma reklamları tüm Google Ads ve kişiselleştirme politikalarına uygun olmalıdır. Buna ek olarak, her bir Discovery ve Talep Yaratma reklam öğesinin aşağıda listelenen Discovery ve Talep Yaratma reklam koşullarına uygun olup olmadığını inceleriz. Google Ads ve kişiselleştirme politikaları arasında çelişki olması durumunda bu koşullar geçerli olur. Discovery ve Talep Yaratma reklam koşulları, diğer platformların ve yüzeylerin reklam koşullarından daha kısıtlayıcıdır. Diğer bir deyişle, onaylanmayan Discovery ve Talep Yaratma reklam öğeleri Google'ın sahibi olduğu ve işlettiği diğer mülklerde yayınlanmaya devam edebilir.

Discovery ve Talep Yaratma kampanyaları için reklam koşulları

Onaylanmayan her bir öğeyi Discovery ve Talep Yaratma kampanyanızın öğe raporunda görüntüleyebilirsiniz.

Yasaklı kategoriler

Yasal düzenlemelere tabi olan ürünler

İzin verilmiyor Keyif verici maddeler, tütün ve alkol dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal düzenlemelere tabi ürün veya maddeleri gösteren ya da bunlara atıfta bulunan öğeler.

Örnek:

Alkolü gösteren öğe

Silah veya suçlar

İzin verilmiyor Silah, ateşli silah, mermi, patlayıcı, havai fişek, bıçak, hapishane, suçlu veya tutuklular dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere silah ya da suç görsellerini gösteren veya bunlara atıfta bulunan öğeler.

Örnek:

Suçu gösteren öğe

Sınırlı olarak izin veriliyor Sınırlı olarak izin veriliyor

 • Yukarıda listelenen yasaklı kategorileri, kurgusal ortamdaki (ör. video oyunu, TV programı, film) bir sahnede gösteren veya bunlara atıfta bulunan öğeler.
 • Mutfak bıçakları ve maket bıçakları, tarihi eserler veya cadılar bayramı kostümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda listelenen yasaklı kategorileri şiddet ya da suç içermeyen bağlamlarda gösteren veya bunlara atıfta bulunan öğeler.
Nakit bağışlarıyla ilgili içerikler

İzin verilmiyor Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere nakit ödüllü çekilişler veya nakit bağışlarını gösteren öğeler:

 • Meşru bir kullanıcı işlemi olmadan verilen nakit ödüller

 • Ücretli araştırma ve anketler

 • Nakit çekilişleri veya nakit bağışları

Uygunsuz içerikler

İzin verilmiyor Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere müstehcen veya yetişkinlere uygun içerikleri gösteren ya da bunlara atıfta bulunan öğeler:

 • Müstehcen cinsel içerikler
 • Belirli vücut bölgelerine gereksiz şekilde odaklanan içerikler
 • Cinsel ürünler ve eğlence içerikleri

 

İzin verilmiyor İnvaziv tıbbi müdahaleleri gösteren öğeler

Örnek:

İnvaziv tıbbi müdahaleyi gösteren öğe

 

İzin verilmiyor Vücut sıvıları ve dışkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere rahatsızlık yaratabilecek içerikler gösteren öğeler.

Olumsuz olaylar

İzin verilmiyor Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere olumsuz unutulmaz olayları gösteren öğeler:

 • Boşanma, ayrılık veya ailenin ayrılması, eve haciz gelmesi, mali zorluklar, kazalar ve kişisel yaralanmalar (tam kapsamlı olmayan örnekler: spor, iş ya da tıbbi müdahale sırasında gerçekleşen veya genel kazalar ile yaralanmalar) ya da nesnelerin veya mülklerin zarar görmesi (tam kapsamlı olmayan örnekler: vandalizm ya da kişisel mülkün yıkılması)

İzin verilmiyor Doğal veya insanların neden olduğu afetleri gösteren ya da bunlara atıfta bulunan öğeler.

İzin verilmiyor Rehabilitasyon tesisleri ve bağımlılıktan kurtulmaya yardımcı olan ürünler dahil olmak üzere davranışsal bağımlılıktan kurtulmayı gösteren veya buna atıfta bulunan öğeler.

İzin verilmiyor Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ölüm veya ölümle ilgili içerikleri gösteren öğeler:

 • Ölü bir kişi veya hayvan
 • Cenaze evi, morg, mezarlık, anıt mezar

İzin verilmiyor Yas tutan veya ağlayan kişiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere travma ya da acıyı gösteren öğeler.

İzin verilmiyor Olumsuz bir tepkiyi tetikleyebilecek şekilde sunulan içerikleri gösteren öğeler.

İzin verilmiyor Kişisel özellikleri nedeniyle insanlara karşı ayrımcılığı veya ayrımcılığa teşviki gösteren öğeler.

İzin verilmiyor Diğer platformların hüküm ve koşullarını ihlal eden işlemleri teşvik eden öğeler.

Örnekler:

   
Doğal afeti gösteren öğe Cenaze ve ölümü gösteren öğe
Korku ve travmayı gösteren öğe  

Sınırlı olarak izin veriliyor Sınırlı olarak izin veriliyor

 • Nötr veya olumlu bir çerçevede sunulması koşuluyla cenaze evi, morg, mezarlık, anıt mezar, anma töreni hizmeti şirketleri, aile ve boşanma hizmetleri (avukat/hukuk büroları/danışmanlık), sigorta veya etkinlik destek hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli hizmetlere atıfta bulunan öğeler.
 • Yukarıda listelenen olumsuz olayları kurgusal ortamdaki (ör. video oyunu, TV programı, film) bir sahnede gösteren veya bunlara atıfta bulunan öğeler.

Arkadaşlık hizmetleriyle ilgili yasaklar: Kullanıcıların kişisel özellikleri

İzin verilmiyor Irk, etnik köken, milliyet, din, yaş veya cinsel yönelim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanıcının kişisel özelliklerini betimleyerek veya ima ederek arkadaşlık hizmetleri ya da çöpçatanlıkla ilgili içerik gösteren veya bunlara atıfta bulunan öğeler.

Etkileşim teşviki

İzin verilmiyor Var olmayan işlevleri (tıklanamayan "oynat" düğmesi gibi) gösteren görsel unsurlar içeren öğeler.

İzin verilmiyor İzleyicileri sansasyonel dille, yanıltıcı iddialarla veya gerekli bilgileri kasten gizleyerek reklamı tıklamaya teşvik eden öğeler.

Örnek:

Nakit bağışını gösteren öğe

İzin verilmiyor Reklam tanıtımı yapan, sürekli şekilde kullanıcının reklamı tıklamasını talep eden ve reklamverenin kim olduğunu belirsiz hale getiren öğeler.

İzin verilmiyor Sigorta kartları, sürücü belgeleri, çekler ve kredi kartları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimliği tanımlayabilecek bilgilere atıfta bulunan ve bağlam veya iş teklifi sunmayan öğeler.

İzin verilmiyor Bir arkadaşlık sitesinin reklamını yaparken bir kişinin kullanıcıyla iletişime geçmeye çalıştığını veya kullanıcıyla eşleştiğini gösteren öğeler.

Örnek:

Birisinin size mesaj gönderdiğini gösteren öğe

Selfie resmi

İzin verilmiyor Arkadaş bulmayla ilgili içeriklere yönelik olarak selfie resimler içeren öğeler.

Örnek:

Arkadaşlık sitesi için bir selfie resminin göründüğü öğe

Net olmayan resim

Bulanık

İzin verilmiyor Bulanık veya net olmayan resimler.

Örnekler:

Bulanık resim öğesi Bulanık resim öğesi

 

Bozuk

İzin verilmiyorGörsel olarak garip bir biçimde yamuk veya şekilsiz, şekli değiştirilmiş, baş aşağı, rahatsız edici biçimde kötü odaklanmış, rengi tersine çevrilmiş, aşırı filtre uygulanmış, bozuk veya filigran içeren resimler.

Örnek: 

Bozuk resim öğesi

 

Kötü kırpılmış

İzin verilmiyorBüyük bir bölümü kırpılmış olan veya çok az bile olsa kırpılmış metin yer paylaşımı içeren resimler.

Örnek:

  Yetersiz biçimde kırpılmış resim öğesi

 

Rahatsız edici dil

İzin verilmiyor Küfür ve cinsel imalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere müstehcen veya rahatsız edici bir dil içeren öğeler.

Kafa karıştırıcı metin

İzin verilmiyorYer tutucu metin, anlamsız noktalama işaretleri veya büyük harf kullanımı gibi rahatsız edici biçimlendirme ve yarım kalmış cümleler kullanan ya da yaygın şekilde kabul gören yazım veya dil bilgisi kurallarının kullanılmaması nedeniyle öğenin öznesinin anlaşılmasını zorlaştıran öğeler.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
73067