Krav på Demand Gen-annonsformat

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

I Demand Gen-kampanjer kombineras funktioner för målgruppsinriktning med visuellt engagerande format så att du kan anpassa dina annonser bättre i Googles flöden och inspirera kunder att agera. I den här artikeln beskriver vi kraven som dina tillgångar för Demand Gen-annonser (rubrik, beskrivning eller bild) måste uppfylla för att dina Demand Gen-kampanjer ska visas.

Människor besöker flödena på YouTubes startsida och Att titta på härnäst, Förslag samt flikarna Kampanjer och Socialt i Gmail för att upptäcka nytt innehåll som stämmer överens med deras intressen. För att vi ska kunna erbjuda våra användare en annonsupplevelse av hög kvalitet i Googles anpassade flöden måste Demand Gen-annonser följa alla Google Ads-policyer och policyer för annonsanpassning. Vi kontrollerar dessutom att alla tillgångar för Demand Gen-annonser uppfyller de annonskrav som anges nedan. Dessa krav har företräde om de står i konflikt med Google Ads-policyerna och policyerna för annonsanpassning. Kraven på Demand Gen-annonser är strängare än annonskraven för andra plattformar och tjänster. Det innebär att underkända tillgångar för Demand Gen-annonser kan fortsätta visas i Googles andra tjänster.

Upprepade och omfattande överträdelser av dessa riktlinjer kan leda till att dina annonser inte visas på plattformarna för Upptäck och Demand Gen. Vi granskar regelbundet nya annonser som du laddar upp. Om antalet annonsöverträdelser minskar kan du kvalificeras för att visa annonser igen.

Krav på Demand Gen-annonser

Du kan se alla avvisningar på tillgångsnivå i tillgångsrapporten för din Demand Gen-kampanj.

Förbjudna kategorier

Reglerade varor

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till reglerade varor och ämnen, inbegripet men inte begränsat till droger och tobak

Tillåtet med begränsningar Tillåtet

 • tillgångar som skildrar alkohol kan visas i Demand Gen-kampanjer
Vapen och kriminalitet

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till bilder på vapen eller kriminalitet, inbegripet men inte begränsat till handeldvapen, skjutvapen, ammunition, sprängämnen, fyrverkeriförsäljning, knivar, fängelse, kriminella, häktningar

Exempel:

tillgång som skildrar kriminalitet

Tillåtet med begränsningar Tillåtet med begränsningar

 • tillgångar som skildrar eller refererar till ovanstående förbjudna kategorier i en scen från ett fiktivt underhållningsverk (tv-spel, tv-program, film eller liknande) 
 • tillgångar som skildrar eller refererar till ovanstående förbjudna kategorier men inte i ett våldsamt eller kriminellt sammanhang, inbegripet men inte begränsat till köks- och verktygsknivar, historiska artefakter, halloweendräkter
Lotterier med kontantpriser

Inte tillåtet tillgångar som skildrar lotterier med kontantvinster eller kontantutlottningar, inbegripet men inte begränsat till

 • kontantbelöningar utan legitim användaråtgärd

 • enkäter och frågeformulär mot betalning

 • lotterier med kontantpriser och kontantutlottningar

Olämpligt innehåll

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till vågat eller barnförbjudet innehåll, inbegripet men inte begränsat till

 • sexuellt innehåll
 • onödigt fokus på kroppsdelar
 • sexprodukter och sexuell underhållning

 

Inte tillåtet tillgångar som skildrar invasiva medicinska ingrepp

Exempel:

tillgång som skildrar ett invasivt medicinskt ingrepp

 

Inte tillåtet tillgångar som skildrar innehåll som kan orsaka obehag, inbegripet men inte begränsat till kroppsvätskor och kroppsavfall

Negativa händelser

Inte tillåtet tillgångar som skildrar negativa livshändelser, inbegripet men inte begränsat till

 • skilsmässa, separation, utmätning, ekonomiska problem, olyckor och personskada (till exempel sportskada, arbetsskada, medicinska och allmänna olyckor och skador), skada på egendom (till exempel vandalism och förstörd personlig egendom)

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till katastrofer orsakade av människor

Inte tillåtet tillgångar som skildrar eller refererar till missbruksrehabilitering, inklusive rehabiliteringscenter och produkter som underlättar rehabilitering

Inte tillåtet tillgångar som skildrar död eller dödsrelaterat innehåll, inbegripet men inte begränsat till

 • döda människor eller djur 
 • begravningsbyråer, begravningsplatser, kyrkogårdar, mausoleer

Inte tillåtet tillgångar som skildrar trauma eller smärta, inbegripet men inte begränsat till personer som sörjer eller gråter

Inte tillåtet tillgångar med innehåll som presenteras på ett sätt som sannolikt väcker negativ reaktion

Inte tillåtet tillgångar som skildrar diskriminering eller uppmuntran till diskriminering av personer utifrån deras personliga egenskaper

Inte tillåtet tillgångar som uppmuntrar till åtgärder som bryter mot andra plattformars användarvillkor

Exempel:

   
tillgång som skildrar naturkatastrof tillgång som skildrar begravning och död
Tillgång som skildrar rädsla och trauma  

Tillåtet med begränsningar Tillåtet med begränsningar

 • tillgångar som refererar till tjänster, inbegripet men inte begränsat till tjänster kopplade till begravningsbyråer, begravningsplatser, kyrkogårdar, mausoleer och företag som arrangerar minnesceremonier, tjänster relaterade till familje- och skilsmässorådgivning (advokater/juristfirmor, terapeuter), företag som erbjuder försäkring eller ekonomiskt stöd för ceremonier förutsatt att innehållet är neutralt eller positivt formulerat
 • tillgångar som skildrar eller refererar till de negativa händelserna ovan i en scen från ett fiktivt underhållningsverk (tv-spel, tv-program, film eller liknande)

Dejtingrelaterade begränsningar: användarnas personliga attribut

Inte tillåtet Tillgångar som skildrar eller refererar till dejtingtjänster eller partnerförmedlare genom att hävda eller antyda användarens personliga egenskaper, inklusive (men inte begränsat till) etnisk tillhörighet, nationalitet, religion, ålder eller sexuell läggning.

Underförstådd interaktivitet

Inte tillåtet Tillgångar som innehåller visuella element som föreställer funktioner som inte finns (till exempel en uppspelningsknapp som inte går att klicka på).

Inte tillåtet Tillgångar som får användaren att klicka på annonsen genom att använda sensationellt språk eller vilseledande påståenden, eller genom att medvetet undanhålla nödvändig information.

Exempel:

tillgång som skildrar kontantutlottning

Inte tillåtet Tillgångar som marknadsför en textreklam och lockar användaren att klicka på annonsen, där det är oklart vem annonsören är.

Inte tillåtet Tillgångar som hänvisar till uppgifter som kan kopplas till en specifik person inklusive (men inte begränsat till) försäkringskort, körkort, checkar och kreditkort, utan kontext eller erbjudande.

Inte tillåtet Tillgångar som illustrerar att någon försöker kontakta eller har matchat med användaren vid marknadsföring av en dejtingwebbplats.

Exempel:

Tillgång som visar att någon har skickat ett meddelande till dig

Selfies

Inte tillåtet tillgångar som innehåller selfies för dejtingrelaterat innehåll

Exempel:

Tillgång som avbildar en selfie för dejtingändamål

Otydlig bild

Suddig

Inte tillåtet bilder som är suddiga eller otydliga

Exempel:

Bildtillgång som är suddig Bildtillgång som är suddig

 

Förvrängd

Inte tillåtet bilder som är ovanligt skeva eller formade, omformade, upp och ned, oacceptabelt oskarpa, färginverterade, överdrivet filtrerade, förvrängda eller innehåller vattenstämplar

Exempel: 

Bildtillgång som är förvrängd

 

Dåligt beskuren

Inte tillåtet bilder som är mycket beskurna eller innehåller minimalt beskuren textöverlagring

Exempel:

  Bildtillgång som är dåligt beskuren

 

Stötande språk

Inte tillåtet tillgångar som innehåller obscent eller stötande språk, inklusive (men inte begränsat till) svordomar och sexuella anspelningar

Förvirrande text

Inte tillåtet tillgångar som innehåller platshållartext, oacceptabel formatering som nonsensartad användning av skiljetecken eller stora och små bokstäver, ofullständiga meningar eller som inte följer allmänt vedertagen stavning eller grammatik och därför försvårar förståelse

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
7329398203630038728
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067