Wymagania dotyczące reklam Discovery

Kampanie Discovery łączą funkcje kierowania na odbiorców i atrakcyjne wizualnie formaty, by pomóc Ci w lepszej personalizacji reklam w usługach Google opartych na plikach danych i zachęcić klientów do działania. W tym artykule omawiamy wymagania dotyczące zasobów reklam Discovery (nagłówka, tekstu i obrazu), które trzeba spełnić, by wyświetlać kampanie Discovery.

Użytkownicy przeglądają stronę główną YouTube, sekcję Co jeszcze warto obejrzeć, karty Google Discover* oraz karty „Oferty” i „Społeczności” w Gmailu, by odkrywać nowe treści odpowiadające ich zainteresowaniom. Aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość reklam na platformach należących do i obsługiwanych przez Google, kampanie Discovery muszą być zgodne ze wszystkimi zasadami Google Ads oraz zasadami dotyczącymi personalizacji reklam. Sprawdzamy też wszystkie zasoby reklam Discovery pod kątem zgodności z wymaganiami dotyczącymi reklam Discovery wymienionymi poniżej. Te wymagania mają wyższy priorytet w przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy nimi a zasadami Google Ads lub zasadami dotyczącymi personalizacji reklam. Wymagania dotyczące reklam Discovery są bardziej restrykcyjne niż wymagania dotyczące reklam na innych platformach, co oznacza, że odrzucone zasoby reklam Discovery mogą się nadal wyświetlać w innych usługach należących do i obsługiwanych przez Google.  

* Reklamy w Google Discover są obecnie niedostępne dla konsumentów z Australii, Francji i Niemiec.

Wymagania dotyczące reklam Discovery

Wszystkie odrzucenia na poziomie zasobu możesz wyświetlić w raporcie o zasobach kampanii Discovery.

Niedozwolone kategorie

Towary podlegające regulacjom

Niedozwolone Zasoby, które przedstawiają towary lub substancje podlegające regulacjom, w tym m.in. narkotyki, wyroby tytoniowe i alkohol, albo do nich nawiązują.

Przykład

Zasób prezentujący alkohol

Broń lub działalność przestępcza

Niedozwolone Zasoby, które zawierają obrazy broni lub działalności przestępczej, w tym m.in. broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, sprzedaży fajerwerków, noży, więzień, przestępców lub aresztowań, albo do nich nawiązują.

Przykład

Zasób przedstawiający działalność przestępczą

Dozwolone z ograniczeniami Dozwolone z ograniczeniami

 • Zasoby, które przedstawiają treści należące do niedozwolonych kategorii wymienionych powyżej w scenie pochodzącej z fikcyjnego dzieła z branży rozrywkowej (np. z gry wideo, programu telewizyjnego lub filmu) albo do nich nawiązują.
 • Zasoby, które przedstawiają treści należące do niedozwolonych kategorii wymienionych powyżej albo do nich nawiązują w kontekście innym niż związany z przemocą lub przestępczością, w tym m.in. noże kuchenne i wielofunkcyjne, artefakty historyczne i przebrania halloweenowe.
Treści związane z hazardem lub nagrodami pieniężnymi

Niedozwolone Zasoby, które przedstawiają treści związane z hazardem albo do nich nawiązują, w tym m.in.:

 • hazard,
 • loterie,
 • konkursy,
 • zakłady pieniężne lub nagrody pieniężne.

Przykład

Zasób przedstawiający nagrodę pieniężną

Nieodpowiednie treści

Niedozwolone Zasoby, które przedstawiają następujące treści albo do nich nawiązują:

 • treści z podtekstem seksualnym,
 • niepotrzebnie wyeksponowane części ciała,
 • płyny ustrojowe.

Niedozwolone Zasoby, które przestawiają inwazyjne zabiegi medyczne.

Przykład

Zasób przedstawiający inwazyjny zabieg medyczny

Zdarzenia negatywne

Niedozwolone Zasoby przedstawiające negatywne zdarzenia z życia, w tym między innymi:

 • rozwód, rozstanie lub rozbicie rodziny, przejęcie domu, problemy finansowe, wypadki lub obrażenia ciała (np. podczas uprawiania sportu, w pracy, medyczne lub ogólne), zniszczenie obiektu lub mienia (np. wandalizm lub zniszczenie własności prywatnej)

Niedozwolone Zasoby, które przedstawiają kryzysy naturalne lub spowodowane przez człowieka albo do nich nawiązują.

Niedozwolone Zasoby, które przedstawiają wychodzenie z nałogu, w tym ośrodki i produkty pomagające w wyjściu z nałogu, albo do tego nawiązują.

Niedozwolone Zasoby, które przedstawiają śmierć lub treści związane ze śmiercią, w tym między innymi:

 • martwą osobę lub zwierzę;
 • dom pogrzebowy, kostnicę, cmentarz lub mauzoleum.

Niedozwolone Zasoby, które przedstawiają traumę lub ból, w tym osoby płaczące i w rozpaczy.

Przykłady:

Zasób przedstawiający rozwód Zasób przedstawiający wypadek, ostrzeżenie o zagrożeniu lub obrażenia
Zasób przedstawiający klęskę żywiołową Zasób przedstawiający śmierć i pogrzeb
Zasób przedstawiający strach i traumę  

Dozwolone z ograniczeniami Dozwolone z ograniczeniami

 • Zasoby, które nawiązują do usług związanych z domami pogrzebowymi, kostnicami, cmentarzami, mauzoleami i nabożeństwami żałobnymi, o ile nie prezentują żadnego ze zdarzeń negatywnych wymienionych powyżej
 • Zasoby, które nawiązują do usług rozwodowych i związanych z rodziną (usługi prawne, kancelarie prawne, doradztwo), o ile nie prezentują żadnego ze zdarzeń negatywnych wymienionych powyżej
 • Zasoby, które nawiązują do usług związanych z ubezpieczeniami i pomocą w przypadku zdarzeń losowych, o ile nie prezentują żadnego ze zdarzeń negatywnych wymienionych powyżej
 • Zasoby, które przedstawiają zdarzenia negatywne wymienione powyżej w scenie pochodzącej z fikcyjnego dzieła z branży rozrywkowej (np. z gry wideo, programu telewizyjnego lub filmu) albo do nich nawiązują

Zakazy związane z usługami randkowymi: konkretne dane demograficzne

Niedozwolone Zasoby, które przedstawiają usługi randkowe lub dobierania w pary dotyczące określonej grupy wiekowej, etnicznej lub narodowościowej, albo nawiązujące do takich usług.

Przykład:

Zasób przedstawiający dane demograficzne w związku z usługami randkowymi

Sugerowanie interakcyjności

Niedozwolone Zasoby zawierające elementy wizualne, które wyglądają na interaktywne lub klikalne.

Przykład:

Zasób, który wygląda na interaktywny

Niedozwolone Zasoby, które zawierają nieprecyzyjne lub przesadne twierdzenia, np. reklamy portalu randkowego sugerujące, że ktoś szukał informacji o użytkowniku lub wysłał mu wiadomość.

Przykład:

Zasób pokazujący, że ktoś wysłał Ci wiadomość

Zdjęcia selfie

Niedozwolone Zdjęcia selfie są niedozwolone, chyba że są powiązane tematycznie z reklamowanymi produktami lub usługami, np. kijkami do selfie lub usługami fotograficznymi.

Przykład:

Zasób przedstawiający selfie do portalu randkowego

Niewyraźne obrazy

Nieostre obrazy

Niedozwolone Obrazy, które są zamazane, niewyraźne lub nierozpoznawalne.

Przykłady:

Nieostry zasób graficzny Nieostry zasób graficzny

 

Zniekształcone obrazy

Niedozwolone Obrazy zniekształcone w sposób, który utrudnia zrozumienie, co jest na nich przedstawione.

Przykłady: 

Zniekształcony zasób graficzny Zniekształcony zasób graficzny

 

Źle przycięte obrazy

Niedozwolone Obrazy, które są przycięte w sposób utrudniający określenie treści zasobu.

Przykład:

Źle przycięty zasób graficzny Źle przycięty zasób graficzny

 

Obraźliwy język

Niedozwolone Zasoby zawierające nieprzyzwoity lub obraźliwy język, między innymi wulgaryzmy lub podteksty seksualne.

Mylący tekst

Niedozwolone Zasoby, które zawierają tekst zastępczy albo nie używają powszechnie akceptowanej pisowni lub gramatyki, co powoduje, że przekaz zasobu jest trudny do zrozumienia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?