Wymagania związane z formatem reklamy Discovery generującej popyt

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Kampanie Discovery generujące popyt łączą funkcje kierowania na odbiorców i atrakcyjne wizualnie formaty, by pomóc w lepszej personalizacji reklam w usługach Google opartych na plikach danych i zachęcić klientów do działania. W tym artykule omawiamy wymagania dotyczące komponentów reklam Discovery generujących popyt (nagłówka, tekstu reklamy i obrazu), które trzeba spełnić, aby wyświetlać kampanie Discovery generujące popyt.

Użytkownicy przeglądają stronę główną YouTube, kartę Warte obejrzenia, karty Discover oraz karty „Oferty” i „Społeczności” w Gmailu, aby odkrywać nowe treści odpowiadające ich zainteresowaniom. Aby zapewnić użytkownikom wysoką jakość reklam w spersonalizowanych kanałach Google, wymagamy od reklam Discovery generujących popyt zgodności ze wszystkimi zasadami Google Ads oraz zasadami dotyczącymi personalizacji reklam. Wszystkie komponenty reklam Discovery generujących popyt sprawdzamy też pod kątem zgodności z podanymi niżej wymaganiami dotyczącymi takich reklam. Wymagania te mają wyższy priorytet w przypadku wystąpienia konfliktu między nimi a zasadami Google Ads lub zasadami dotyczącymi personalizacji reklam. Wymagania dotyczące reklam Discovery generujących popyt są bardziej restrykcyjne niż wymagania dotyczące reklam na innych platformach, co oznacza, że odrzucone komponenty reklam Discovery generujących popyt mogą się nadal wyświetlać w innych usługach Google.

Wymagania związane z reklamami Discovery generującymi popyt

Wszystkie odrzucenia na poziomie komponentu możesz wyświetlić w raporcie o komponentach kampanii Discovery generującej popyt.

Kategorie niedozwolone

Towary objęte regulacjami

Niedozwolone Komponenty, które przedstawiają towary lub substancje podlegające regulacjom, w tym m.in. narkotyki, wyroby tytoniowe i alkohol, albo nawiązują do takich towarów lub substancji.

Przykład:

Zasób prezentujący alkohol

Broń lub działalność przestępcza

Niedozwolone Komponenty, które zawierają obrazy broni lub działalności przestępczej, w tym m.in. broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, noży, więzień, przestępców, aresztowań, a także sprzedaży fajerwerków, albo nawiązują do takich obrazów.

Przykład:

Zasób przedstawiający działalność przestępczą

Dozwolone z ograniczeniami Dozwolone z ograniczeniami

 • Komponenty, które przedstawiają treści należące do wymienionych powyżej kategorii niedozwolonych w scenie pochodzącej z fikcyjnego dzieła z branży rozrywkowej (np. z gry wideo, programu telewizyjnego lub filmu) albo do nich nawiązują. 
 • Komponenty, które przedstawiają treści należące do kategorii niedozwolonych wymienionych powyżej albo do nich nawiązują w kontekście innym niż związany z przemocą lub przestępczością, w tym między innymi noże kuchenne i wielofunkcyjne, artefakty historyczne oraz przebrania na Halloween.
Treści dotyczące nagród pieniężnych

Niedozwolone Komponenty, które przedstawiają zakłady lub nagrody pieniężne, w tym między innymi:

 • nagrody pieniężne nieuwarunkowane uzasadnionym działaniem użytkownika,

 • płatne ankiety i kwestionariusze,

 • zakłady lub nagrody pieniężne.

Nieodpowiednie treści

Niedozwolone Komponenty, które przedstawiają treści dla dorosłych albo do nich nawiązują, w tym między innymi:

 • treści dwuznaczne,
 • niepotrzebnie wyeksponowane części ciała,
 • produkty i rozrywka o charakterze seksualnym.

 

Niedozwolone Komponenty, które przestawiają inwazyjne zabiegi medyczne.

Przykład:

Zasób przedstawiający inwazyjny zabieg medyczny

 

Niedozwolone Komponenty przedstawiające treści, które mogą spowodować dyskomfort użytkownika, w tym między innymi płyny ustrojowe i odchody.

Wydarzenia negatywne

Niedozwolone Komponenty przedstawiające negatywne wydarzenia życiowe, w tym między innymi:

 • rozwód, rozstanie lub rozbicie rodziny, przejęcie domu, problemy finansowe, wypadki lub obrażenia ciała (np. podczas uprawiania sportu, w pracy, medyczne lub ogólne), zniszczenie obiektu lub mienia (np. wandalizm lub zniszczenie własności prywatnej)

Niedozwolone Komponenty, które przedstawiają kryzysy naturalne lub te spowodowane przez człowieka, lub do nich nawiązują.

Niedozwolone Komponenty, które przedstawiają wychodzenie z nałogu, w tym ośrodki i produkty pomagające w wyjściu z nałogu, albo które nawiązują do tego tematu.

Niedozwolone Komponenty, które przedstawiają śmierć lub treści związane ze śmiercią, w tym między innymi:

 • martwą osobę lub zwierzę; 
 • dom pogrzebowy, kostnicę, cmentarz lub mauzoleum.

Niedozwolone Komponenty, które przedstawiają traumę lub ból, w tym między innymi osoby płaczące i w żałobie.

Niedozwolone Komponenty przedstawiające treści, które z dużym prawdopodobieństwem mogą wywołać negatywną reakcję.

Niedozwolone Komponenty, które przedstawiają dyskryminację lub zachęcają do dyskryminacji innych osób ze względu na ich cechy fizyczne.

Niedozwolone Komponenty promujące działania, które naruszają warunki korzystania z innych platform.

Przykłady:

   
Zasób przedstawiający klęskę żywiołową Zasób przedstawiający śmierć i pogrzeb
Zasób przedstawiający strach i traumę  

Dozwolone z ograniczeniami Dozwolone z ograniczeniami

 • Komponenty, które nawiązują do usług związanych między innymi z domami pogrzebowymi, kostnicami, cmentarzami, mauzoleami, nabożeństwami żałobnymi, kwestiami rodzinnymi i rozwodowymi (usługi prawne, kancelarie prawne, doradztwo), ubezpieczeniami lub obsługą wydarzeń, o ile są one przedstawione w sposób neutralny i pozytywny.
 • Komponenty, które przedstawiają negatywne wydarzenia wymienione powyżej w scenie pochodzącej z fikcyjnego dzieła z branży rozrywkowej (np. z gry wideo, programu telewizyjnego lub filmu) albo do nich nawiązują.

Zakazy związane z usługami randkowymi: cechy osobiste użytkowników

Niedozwolone Zasoby, które prezentują usługi randkowe lub dobierania w pary, zakładając lub sugerując cechy osobiste użytkownika, w tym między innymi jego rasę, przynależność do grupy etnicznej lub narodowościowej, wyznanie, wiek i orientację seksualną.

Sugerowanie interakcyjności

Niedozwolone Komponenty zawierające elementy wizualne przedstawiające nieistniejące funkcje (np. przycisk „Odtwórz”, którego nie można kliknąć).

Niedozwolone Komponenty, które nakłaniają użytkownika do kliknięcia reklamy za pomocą języka wzbudzającego emocje, twierdzeń wprowadzających w błąd lub celowego pomijania istotnych informacji.

Przykład:

Zasób przedstawiający nagrodę pieniężną

Niedozwolone Komponenty promujące treści sponsorowane i zachęcające użytkownika do kliknięcia reklamy bez jasnego określenia, kim jest reklamodawca.

Niedozwolone Komponenty odwołujące się do informacji umożliwiających identyfikację, w tym między innymi polis ubezpieczeniowych, praw jazdy, czeków i kart kredytowych, bez podania kontekstu ani oferty biznesowej.

Niedozwolone Komponenty sugerujące, że ktoś próbuje skontaktować się z użytkownikiem lub został do niego dopasowany, będące w rzeczywistości reklamą portalu randkowego.

Przykład:

Zasób pokazujący, że ktoś wysłał Ci wiadomość

Zdjęcia selfie

Niedozwolone Komponenty, które zawierają zdjęcia selfie do treści związanych z randkowaniem.

Przykład:

Zasób przedstawiający selfie do portalu randkowego

Niewyraźne obrazy

Nieostre obrazy

Niedozwolone Obrazy, które są nieostre lub niewyraźne

Przykłady:

Nieostry zasób graficzny Nieostry zasób graficzny

 

Zniekształcone obrazy

Niedozwolone Obrazy, które są przekrzywione, zniekształcone, zdeformowane, odwrócone do góry nogami, nieprzyjemnie niewyraźne lub nadmiernie przefiltrowane, mają dziwny kształt lub odwrócone kolory albo zawierają znaki wodne.

Przykład: 

Zniekształcony zasób graficzny

 

Źle przycięte obrazy

Niedozwolone Obrazy, które są bardzo mocno przycięte lub mają nawet minimalnie przyciętą nakładkę tekstową.

Przykład:

  Źle przycięty zasób graficzny

 

Obraźliwy język

Niedozwolone Zasoby zawierające nieprzyzwoity lub obraźliwy język, między innymi wulgaryzmy lub podteksty seksualne.

Mylący tekst

Niedozwolone Komponenty, które zawierają tekst zastępczy, mają nieprzyjazne formatowanie (np. bezsensowne użycie interpunkcji lub wielkich liter), zawierają niepełne zdania albo nie używają powszechnie akceptowanej pisowni lub gramatyki, co powoduje, że przekaz komponentu jest trudny do zrozumienia.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
9744198532658837634
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067