הדרישות לגבי הפורמט של מודעות Discovery

Google מספקת גרסאות מתורגמות של מרכז העזרה כדי להקל עליכם, אולם גרסאות אלה אינן משנות את משמעות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

קמפיינים מסוג Discovery משלבים תכונות של טירגוט לקהלים יחד עם פורמטים מושכים במטרה לבצע התאמה אישית טובה יותר של המודעות בפידים של Google ולעודד לקוחות לבצע פעולות. במאמר הזה מוסברות הדרישות שנכסי מודעות Discovery (כותרת, תיאור או תמונה) חייבים לעמוד בהן כדי שאפשר יהיה להציג קמפיינים מסוג Discovery. 

כשמשתמשים רוצים לגלות תוכן חדש שמתאים לתחומי העניין שלהם, הם נכנסים אל הפידים דף הבית והסרטון הבא ב-YouTube, אל ‏Google Discover ואל הכרטיסיות 'קידומי מכירות' ו'רשתות חברתיות' ב-Gmail . בפלטפורמות בבעלות ובאחריות של Google, אנחנו מקפידים לספק לצרכנים חוויית צפייה במודעות באיכות גבוהה. לכן, מודעות Discovery חייבות לעמוד בכל דרישות המדיניות של Google Ads ושל ההתאמה האישית. בנוסף, נבדוק כל נכס של מודעות Discovery כדי לוודא שהוא עומד בדרישות לגבי מודעות Discovery המפורטות בהמשך. תינתן עדיפות לדרישות האלו במקרה של סתירה בין המדיניות של Google Ads לבין מדיניות ההתאמה האישית. הדרישות לגבי מודעות Discovery מגבילות יותר מהדרישות לגבי מודעות לפלטפורמות אחרות. כלומר, נכסי מודעות Discovery שלא אושרו יוכלו להמשיך לפעול בנכסים אחרים בבעלות ובאחריות של Google.  

*נכון לעכשיו, מודעות ב-Google Discover לא זמינות לצרכנים באוסטרליה, בצרפת ובגרמניה.

הדרישות לגבי מודעות Discovery

בדוח הנכסים של קמפיין Discovery שלכם, תוכלו לראות דחיות של פריטים ברמת הנכס.

קטגוריות אסורות

מוצרים בפיקוח

אסור נכסים המתארים מוצרים או חומרים בפיקוח או מפנים אליהם, לרבות, אך לא רק, סמים, טבק ואלכוהול.

דוגמה:

נכס שמתאר משקה אלכוהולי

כלי נשק או עבריינות

אסור נכסים המתארים תמונות של כלי נשק או של עבריינות או מפנים אליהן, לרבות, אך לא רק, אקדחים, כלי נשק, תחמושת, חומרי נפץ, מכירה של זיקוקים, סכינים, בית כלא, פושעים או מעצרים.

דוגמה:

נכס המתאר מעשה עבריינות

מותר בכפוף למגבלות מותר עם הגבלות

 • נכסים המתארים את הקטגוריות האסורות שלמעלה או מפנים אליהן, בסצנה מתוך משחק וידאו, תוכנית טלוויזיה, סרט וכו'. 
 • נכסים המתארים את הקטגוריות האסורות שלמעלה או מפנים אליהן, אך לא בהקשר של אלימות או פשע, לרבות, אך לא רק, סכיני מטבח, סכינים רב-תכליתיות, פריטים היסטוריים או תחפושות של ליל כל הקדושים
תוכן הקשור לבונוסים במזומן או להימורים

אסור נכסים שמתארים תוכן הקשור להימורים או מתייחסים אליו, לרבות, אך לא רק:

 • הימורים
 • הגרלות
 • תחרויות
 • הגרלות במזומן או בונוסים במזומן

דוגמה:

נכס שמציג הענקה של כסף מזומן

תוכן בלתי הולם

אסור נכסים שמתארים או מפנים ל:

 • תוכן שיש בו רמיזות מיניות
 • חשיפה לא נחוצה של איברי גוף
 • נוזלי גוף

אסור נכסים שמתארים טיפולים רפואיים פולשניים

דוגמה:

נכס המתאר הליך רפואי פולשני

אירועים שליליים

אסור נכסים המתארים אירועים שליליים בחיים, לרבות, אך לא רק:

 • גירושים, פרידות זוגיות או משפחתיות, עיקולי רכוש, קשיים כספיים, תאונות ופציעות אישיות (רשימה חלקית לדוגמה כוללת תאונות ספורט, תאונות עבודה/תאונות מקצועיות, תאונות רפואיות וכלליות וכן פציעות), או נזק לחפצים או לנכסים (רשימה חלקית לדוגמה כוללת השחתה או נכס אישי הרוס)

אסור נכסים המתארים אסון טבע או משבר מעשה ידי-אדם, או מפנים אליהם.

אסור נכסים המתארים גמילה מהתמכרות או מפנים אליה, לרבות מתקני שיקום ומוצרים המסייעים להתאוששות מהגמילה.

אסור נכסים המתארים מוות או תוכן הקשור למוות, לרבות, אך לא רק:

 • אדם שנפטר או בעל חיים שמת 
 • בית לוויות, חדר מתים, בית קברות, מאוזוליאום

אסור נכסים המתארים טראומה או כאב, לרבות, אך לא רק, אדם מתאבל או בוכה.

דוגמאות:

נכס שמתאר גירושין נכס שמציג תאונה, אזהרה או פציעה
נכס שמציג אסון טבע נכס שמראה לוויה ומוות
נכס שמתאר מצב שכרוך בפחד ובטראומה  

מותר בכפוף למגבלות מותר עם הגבלות

 • נכסים שמפנים לשירותים של בית לוויות, חדר מתים, בית קברות, מאוזוליאום וחברות לטקסי אזכרה, כל עוד הם לא מתארים אירועים שליליים כלשהם מהרשומים למעלה
 • נכסים שמפנים אל שירותי רווחת המשפחה ולשירותי גירושין (שירות משפטי ושירותי ייעוץ), כל עוד הם לא מתארים אירועים שליליים כלשהם מהרשומים למעלה
 • נכסים שמפנים לשירותי ביטוח או לשירותי תמיכה באירועים שליליים משמעותיים בחיים, כל עוד הם לא מתארים אירועים שליליים כלשהם מהרשומים למעלה
 • נכסים המתארים אירועים שליליים הרשומים למעלה או מפנים אליהם בסצנה מתוך משחק וידאו, תוכנית טלוויזיה, סרט וכו'.

איסורים הקשורים בתוכן של היכרויות: קבוצה דמוגרפית ספציפית

אסור נכסים המציגים שירותי היכרויות או חיפוש בני זוג שמיועדים לקבוצת גיל, לקבוצה אתנית או לקבוצת לאום מסוימת, או נכסים שמתייחסים לקבוצות אלה.

דוגמה:

נכס שמתאר מידע על קבוצות דמוגרפיות באתרי היכרויות

אינטראקטיביות משתמעת

אסור נכסים שמציגים רכיבים חזותיים שנראים אינטראקטיביים או קליקביליים.

דוגמה:

נכס שנראה אינטראקטיבי

אסור נכסים המציגים הצהרות לא מדויקות או טענות מוגזמות, לרבות (אך לא רק) כאלו שלפיהן אנשים חיפשו את המשתמש או שלחו הודעה למשתמש בזמן פרסום של אתר היכרויות.

דוגמה:

נכס שמראה שמישהו שלח לכם הודעה

תמונת סלפי

אסור אסור להשתמש בתמונות סלפי, למעט תמונות הקשורות למוצרים ולשירותים רלוונטיים, לרבות (אך לא רק) מוטות סלפי וצילום.

דוגמה:

נכס של תמונת סלפי לאתרי דייטים

תמונה לא ברורה

מטושטשת

אסור תמונות מטושטשות, לא ברורות ולא ניתנות לזיהוי.

דוגמאות:

נכס תמונה מטושטשת נכס תמונה מטושטשת

 

מעוותת

אסור תמונות מעוותות או עקומות כך שקשה להבין מהו הנושא שלהן.

דוגמאות: 

נכס תמונה מעוותת נכס תמונה מעוותת

 

חתוכה בצורה לא טובה

אסורתמונות שנחתכו כך שקשה להבחין בנושא הנכס.

דוגמה:

נכס תמונה שחתוכה בצורה לא טובה נכס תמונה שחתוכה בצורה לא טובה

 

שפה פוגענית

אסורנכסים הכוללים שפה גסה או פוגענית, לרבות (אך לא רק) מילים מגונות ורמיזות מיניות.

טקסט מבלבל

אסורנכסים המשתמשים בטקסט ממלא-מקום או שאינם משתמשים באיות ובדקדוק מקובלים ונפוצים, כך שקשה להבין את נושא הנכס.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73067
false