Zahtjevi za format Discovery oglasa

Kampanje Discovery oglasa omogućuju oglašivačima da korisnicima koji su spremni na otkrivanje i angažman u vezi s njihovim robnim markama pruže bogate, prilagođene doživljaje oglasa – i to sve putem jedne Google Ads kampanje. Kampanje Discovery moraju biti u skladu sa smjernicama pravila za Google Ads i smjernicama za prilagođeno oglašavanje.

Osim toga, Discovery oglasi moraju biti u skladu sa zahtjevima navedenim u nastavku. 

Element poziva na radnju na slici

Nije dopušteno sljedeće:

slike koje sadrže elemente poziva na radnju kao što su tekst ili gumbi koji se mogu kliknuti ili pak elemente koji ih oponašaju, čak i ako se ne mogu kliknuti.

Ako sliku ne možete urediti tako da udovoljava zahtjevima, prenesite drugu sliku koja je u skladu s pravilima. Također osigurajte da su vaše slike u skladu s našim smjernicama za kampanje Discovery. Možete također saznati više o ispravljanju neodobrenih oglasa ili proširenja.

Povezana pravila i česti razlozi neodobravanja

Sljedeća pravila Google Adsa posebno su relevantna za Discovery oglase i često su povezana s neodobravanjem. Saznajte što se događa ako kršite naša pravila.

Obmanjujući sadržaj

Sve informacije moraju biti točne i opisivati ono što oglašavate. Na primjer, oglasi koji korisnika dovode u zabludu ili ga prijevarom navode na stupanje u interakciju s njima nisu dopušteni. Više informacija potražite u pravilima o obmanjujućem sadržaju.

Kvaliteta slike

Sve slike koje se upotrebljavaju u oglašavanju moraju zadovoljavati određene standarde kvalitete. Izgled slike mora biti u skladu sa standardima Google Adsa, a sama slika ne smije biti mutna. Više informacija potražite u pravilima o kvaliteti slike.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?