Požadavky na formát reklam ke generování poptávky

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Kampaně ke generování poptávky spojují funkce cílení na publikum s vizuálně zajímavými formáty. Své reklamy tak můžete ve feedech ve službách Google lépe přizpůsobit, aby na ně zákazníci častěji klikali. V tomto článku se dozvíte, jaké požadavky musí podklady reklam ke generování poptávky (nadpis, popis nebo obrázek) splnit, aby vám kampaně ke generování poptávky fungovaly.

Uživatelé navštěvují feedy videí na domovské stránce YouTube a v seznamu Další videa ke zhlédnutí, používají funkci Objevit a pracují s kartami Promoakce a Sociální sítě v Gmailu. Všude tam si prohlížejí a objevují nový obsah, který odpovídá jejich zájmům. V personalizovaných feedech ve službách Google chceme zajistit skvělý uživatelský dojem z reklam, a proto musí reklamy ke generování poptávky splňovat všechny zásady Google Ads a personalizace. Kromě toho u každého podkladu reklam ke generování poptávky kontrolujeme, zda odpovídá níže uvedeným požadavkům. Pokud by si zásady personalizace a Google Ads odporovaly, budou mít přednost níže uvedené požadavky. Požadavky na reklamy ke generování poptávky jsou přísnější než požadavky na reklamy na jiných platformách. Zamítnuté podklady reklam ke generování poptávky se tak mohou zobrazovat v ostatních službách Google.

Častá a závažná porušení těchto pokynů mohou vést k pozastavení zobrazování reklam na platformách discovery a Generování poptávky. Nové reklamy, které nahráváte, pravidelně kontrolujeme. Pokud se počet porušení zásad sníží, může vám být služba opět k dispozici.

Požadavky na reklamy ke generování poptávky

Případná zamítnutí na úrovni podkladů najdete v přehledu podkladů dané kampaně ke generování poptávky.

Zakázané kategorie

Regulované zboží

Nepovoleno Podklady znázorňující nebo odkazující na regulované zboží nebo látky, mimo jiné včetně rekreačních drog a tabáku

Povoleno s omezeními Povoleno

 • Podklady znázorňující alkohol se mohou zobrazovat v kampaních ke generování poptávky
Zbraně nebo trestná činnost

Nepovoleno Podklady znázorňující nebo odkazující na obrázky zbraní nebo obrázky související s trestnou činností, například zbraně, munice, výbušniny, prodej pyrotechniky, nože, vězení, zločinci nebo zatýkání

Příklad:

Podklad znázorňující trestnou činnost

Povoleno s omezeními Povoleno s omezeními

 • Podklady znázorňující nebo odkazující na výše uvedené zakázané kategorie ve scéně z fiktivního zábavního obsahu (videohra, televizní pořad, film atd.)
 • Podklady znázorňující nebo odkazující na výše uvedené zakázané kategorie, ale nikoli v násilném nebo kriminálním kontextu, například kuchyňské a pracovní nože, historické artefakty nebo maškarní kostýmy
Obsah týkající se darů v hotovosti

Nepovoleno Podklady znázorňující hotovostní loterie nebo dary v hotovosti, mimo jiné včetně:

 • Hotovostní odměny bez legitimní akce uživatele

 • Placené průzkumy a dotazníky

 • Hotovostní loterie nebo rozdávání hotovosti

Nevhodný obsah

Nepovoleno Podklady znázorňující nebo odkazující na obsah pro dospělé, mimo jiné včetně těchto:

 • Obsah se sexuálním podtextem
 • Přehnané zaměření na části těla
 • Sexuální zboží a zábava

 

Nepovoleno Podklady znázorňující invazivní lékařské postupy

Příklad:

Podklad znázorňující invazivní lékařský zákrok

 

Nepovoleno Podklady znázorňující obsah, který by mohl vyvolat nepříjemné pocity, mimo jiné včetně tělesných tekutin a výkalů

Negativní události

Nepovoleno Podklady znázorňující negativní životní události, například:

 • Rozvody, rozchody nebo rozdělení rodiny, nedobrovolné dražby domů, finanční problémy, nehody a zranění (mimo jiné nehody a zranění při sportu nebo práci a obecné nehody a zranění) nebo poškození objektů či majetku (mimo jiné vandalismus nebo zničený osobní majetek)

Nepovoleno Podklady znázorňující nebo odkazující na přírodní nebo člověkem vyvolané katastrofy

Nepovoleno Podklady znázorňující nebo odkazující na boj se závislostmi, včetně rehabilitačních zařízení a produktů, které při odvykání pomáhají

Nepovoleno Podklady znázorňující úmrtí nebo obsah související se smrtí, mimo jiné:

 • Mrtvá osoba nebo zvíře 
 • Pohřební ústav, márnice, hřbitov, mauzoleum

Nepovoleno Podklady znázorňující trauma nebo bolest, například truchlícího nebo plačícího člověka

Nepovoleno Podklady znázorňující obsah prezentovaný způsobem, který může vyvolat negativní reakci

Nepovoleno Podklady znázorňující diskriminaci nebo podněcování k diskriminaci lidí na základě jejich osobních charakteristik

Nepovoleno Podklady propagující akce, které porušují smluvní podmínky jiných platforem

Příklady:

   
Podklad znázorňující přírodní katastrofu Podklad znázorňující pohřeb a smrt
Podklad znázorňující strach a trauma  

Povoleno s omezeními Povoleno s omezeními

 • Neutrálně formulované a pozitivně působící podklady odkazující na poskytovatele služeb, mimo jiné včetně pohřebních ústavů, márnic, hřbitovů, mauzoleí, dále společností nabízejících smuteční obřady, rodinné a rozvodové poradenství (právní i praktické), pojištění nebo služby spojené s pořádáním akcí
 • Podklady znázorňující nebo odkazující na negativní události uvedené výše ve scéně z fiktivního zábavního obsahu (videohra, TV pořad, film atd.)

Zákazy týkající se seznamování: osobní charakteristiky uživatelů

Nepovoleno Podklady znázorňující nebo odkazující na seznamovací služby nebo seznamovací prostředníky, které uplatňují nebo předpokládají určité osobní charakteristiky uživatele, mimo jiné včetně rasy, etnického původu, národnosti, náboženství, věku nebo sexuální orientace.

Podklady působící jako interaktivní

Nepovoleno Podklady s vizuálními prvky zobrazujícími neexistující funkce (například tlačítko Přehrát, na které nelze kliknout).

Nepovoleno Podklady, které uživatele lákají, aby klikl na reklamu se senzacechtivými výrazy nebo zavádějícími tvrzeními nebo na reklamu, která záměrně zatajuje důležité informace.

Příklad:

Podklad znázorňující rozdávání hotovosti

Nepovoleno Podklady, které propagují advertorial a lákají uživatele ke kliknutí na reklamu, aniž by bylo jasné, kdo je inzerentem.

Nepovoleno Podklady odkazující na údaje umožňující zjištění totožnosti včetně mimo jiné karet pojištění, řidičských průkazů, šeků a kreditních karet bez kontextu nebo obchodní nabídky.

Nepovoleno Podklady, které vytvářejí dojem, že se uživatele někdo v rámci inzerce seznamovacích služeb snaží kontaktovat nebo že má novou shodu (tzv. match).

Příklad:

Podklad, který předstírá, že uživateli někdo poslal zprávu

Selfie

Nepovoleno Podklady obsahující obrázky selfie související s obsahem určeným pro seznamování

Příklad:

Podklad se selfie snímkem pro účely seznámení

Nejasné obrázky

Rozostřené

Nepovoleno Rozmazané nebo nejasné obrázky

Příklady:

Rozmazaný obrázkový podklad Rozmazaný obrázkový podklad

 

Zkreslené

NepovolenoObrázky, které jsou křivé, mají podivný tvar, jsou zdeformované, vzhůru nohama, nepříjemně rozostřené, mají invertované barvy, jsou příliš upravené filtrem, zkreslené nebo obsahují vodoznaky

Příklad: 

Pokřivený obrázkový podklad

 

Špatně oříznuté

NepovolenoObrázky, které jsou příliš oříznuté nebo obsahují byť jen minimálně oříznutou textovou překryvnou vrstvu

Příklad:

  Nesprávně oříznutý obrázkový podklad

 

Nevhodný jazyk

NepovolenoPodklady obsahující obscénní nebo urážlivé výrazy, zejména vulgární výrazy a sexuální narážky.

Matoucí text

NepovolenoPodklady, které obsahují zástupné symboly, nevhodné formátování (např. zmatečné použití interpunkce nebo velkých písmenech, neúplné věty) nebo text odchylující se od pravopisných nebo gramatických pravidel tak, že je obtížné mu porozumět

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka