Aktualizacja zasad związanych z treściami politycznymi (marzec 2019 r.)

Od 15 kwietnia do 26 maja 2019 r. we Francji i francuskich terytoriach zależnych będzie obowiązywał zakaz wyświetlania reklam, które zawierają treści informacyjne dotyczące debaty prowadzonej w interesie ogólnym. Zasada ta jest związana z wprowadzeniem nowych przepisów krajowych we Francji i zostanie wycofana po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Reklamodawcy otrzymają powiadomienia, a 21 marca 2019 r. zostanie zaktualizowana strona z zasadami związanymi z treściami politycznymi.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?