Aktualizace zásad pro politický obsah (březen 2019)

Od 15. dubna do 26. května 2019 nesmějí inzerenti ve Francii a ve Francií spravovaných oblastech zobrazovat reklamy, jejichž informační obsah se týká diskuze o veřejném zájmu. Tato zásada souvisí se zavedením nové lokální legislativy ve Francii a přestane platit po parlamentních volbách do EU. Příslušným inzerentům budou zaslána oznámení a stránka se zásadami pro politický obsah bude 21. března 2019 aktualizována.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?