Актуализация на правилата за „Списъци с клиенти“ (октомври 2018 г.)

От 22 октомври правилата на Google Ads ще бъдат актуализирани с допълнителни изисквания за рекламодателите, използващи „Списъци с клиенти“, които ще трябва да покажат достатъчно установена история на профила в Google Ads. Профилите на рекламодателите трябва да разполагат със следното:

  • добра история на спазване на правилата;
  • добра история на плащанията;
  • поне 90 дни история в Google Ads;
  • повече от 50 000 щ.д. разходи за целия период. 

Рекламодателите, които понастоящем използват „Списъци с клиенти“, могат да се свържат с назначения мениджър на профила им или с екипа на Google за поддръжка, за да проверят дали отговарят на изискванията за история на профила и съответно дали могат да продължат да използват тази функция. 

От 22 октомври рекламодателите, които не отговарят на новите условия, повече няма да могат да използват „Списъци с клиенти“. Тогава кампаниите, които използват функцията, може да спрат да се провеждат за тези рекламодатели.

След 22 октомври рекламодателите, които искат да започнат да използват „Списъци с клиенти“, трябва да се свържат с назначения мениджър на профила им, за да установят дали отговарят на условията за активиране на „Списъци с клиенти“ за профила им. Рекламодателите, които никога не са използвали „Списъци с клиенти“ и нямат назначен мениджър на профила, няма да отговарят на условията за използване на тази функция. В бъдеще ще предлагаме процес на кандидатстване за рекламодатели, които отговарят на изискванията за профила и искат да заявят достъп до „Списъци с клиенти“. Когато процесът за кандидатстване стане наличен, ще направим съобщение за това. 


Правилата ще важат за целия свят, за всички рекламодатели, използващи „Списъци с клиенти“. Страницата на правилата за „Списъци с клиенти“ ще се актуализира, когато изискванията влязат в сила. 

(Публикувано през октомври 2018 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?