Aktualizácia pravidiel pre finančné produkty a služby (október 2018)

Pravidlá služby Google Ads pre finančné produkty a služby budú v októbri 2018 aktualizované tak, aby regulovaným kryptoburzám umožňovali inzerovať v USA a Japonsku. 

Inzerenti budú musieť byť certifikovaní spoločnosťou Google pre konkrétnu krajinu, v ktorej zobrazujú svoje reklamy. Keď uvedené pravidlá zavedieme, inzerenti budú musieť požiadať o certifikáciu.

Tieto pravidlá sa budú v celosvetovom rozsahu vzťahovať na všetky účty, ktoré inzerujú tieto finančné produkty. Ďalšie podrobnosti nájdete v článku Certifikácia na inzerovanie obmedzených finančných produktov.

Keď uvedené pravidlá nadobudnú účinnosť, aktualizujeme stránku Finančné produkty a služby

(Uverejnené v septembri 2018)

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?