Актуализиране на правилата за финансови продукти и услуги (октомври 2018 г.)

Правилата на Google Ads за финансови продукти и услуги ще бъдат актуализирани през октомври 2018 г., за да се разреши рекламирането на регулирани борси за криптовалута в Съединените щати и Япония. 

Рекламодателите ще трябва да бъдат сертифицирани от Google за конкретната държава, в която ще се показват рекламите им. Те ще могат да кандидатстват за сертифициране, след като правилата влязат в сила през октомври.

Тези правила ще се прилагат глобално, за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти.

Страницата Финансови продукти и услуги ще бъде актуализирана след влизането на правилата в сила. 

(Публикувано през септември 2018 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?