Финансови услуги: Нови правила за ограничени финансови продукти (юни 2018 г.)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През юни 2018 г. Google ще актуализира правилата за финансови услуги, за да ограничи рекламирането на договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс и финансово маржово залагане. Освен това повече няма да се допуска показването на реклами за следното:

  • двоични опции и подобни продукти;
  • Криптовалути и свързано с тях съдържание (включително, но не само първоначално предлагане на криптовалута, обмен на криптовалута, портфейли с криптовалути и консултации за търговия с криптовалута)

Повече няма да се допускат реклами за агрегатори и партньори за следното:

  • договори за разлика;
  • подвижни спот договори на пазара Форекс;
  • финансово маржово залагане;
  • двоични опции и подобни продукти.
  • Криптовалути и свързано с тях съдържание.

Рекламодателите, предлагащи договори за разлика, подвижни спот договори на пазара Форекс и финансово маржово залагане, ще трябва да бъдат сертифицирани от Google, преди да могат да рекламират посредством Google. Сертифицирането се предлага само в определени държави.

За да бъдат сертифицирани от Google, рекламодателите трябва:

  • Да бъдат лицензирани от съответния орган за финансови услуги в държавата или държавите, към които насочват.
  • Да осигурят спазване на всички правила на Google Ads за рекламите си и целевите си страници.
  • Да спазват съответните законови изисквания, включително тези, свързани със сложни спекулативни финансови продукти.

Рекламодателите могат да заявят сертифициране от Google от началото на април 2018 г., когато ще се публикува формулярът за кандидатстване.

Тези правила ще се прилагат глобално, за всички профили, които рекламират такива финансови продукти. За по-подробна информация вижте Всичко за сертифицирането за ограничени финансови продукти.

(Публикувано през март 2018 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню